Heijmans: ontwikkelingen eerste maanden 2016 volgens plan

Kernpunten

  • Omzet eerste kwartaal 2016 licht hoger ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015, door onder meer hogere omzetten in het segment Wonen en de Duitse Infra activiteiten;
  • Woningverkopen tot en met april 489, waarvan 391 aan particulieren (eerste vier maanden 2015: 387, waarvan 348 aan particulieren);
  • Orderportefeuille per eind maart met € 2,1 miljard op vergelijkbaar niveau als eind 2015.

Bert van der Els, CEO Heijmans NV: ‘Heijmans ontwikkelt zich in de eerste maanden van 2016 zoals verwacht. We zijn tevreden met de groei in het segment Wonen en weten onze positie in deze markt verder uit te bouwen. Ook Duitsland en België presteren volgens verwachting. Bij Utiliteit en Infra blijft het opletten. De marktomstandigheden in deze segmenten blijven schraal. We zitten volop in de realisatie van een aantal lastige projecten, deze vorderen gestaag en het risicoprofiel blijft hoog. Onze orderportefeuille is stabiel, waaraan we met het onlangs verworven PPS contract voor de rechtbank Amsterdam en met de realisatie en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht twee interessante opdrachten hebben kunnen toevoegen.’

Operationele activiteiten
De woningmarkt groeit en dat is terug te zien in de ontwikkeling van het segment Wonen. Met name bij Vastgoed is sprake van een duidelijk hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Met Amvest Investment Management werd een overeenkomst gesloten voor de bouw van 38 vrije sector huurappartementen ‘Perron073’ in ‘s-Hertogenbosch. De eerste 30 Heijmans ONE woningen zijn in productie en worden dit voorjaar geleverd aan corporatie Wonen Limburg. De Belgische bouw activiteiten laten een stabiel beeld zien.

Zoals verwacht ligt de omzet bij Utiliteit in het eerste kwartaal op een aanzienlijk lager niveau dan in dezelfde periode van vorig jaar. De markt blijft uitdagend: er komen minder projecten op de markt, de prijzen staan onder druk en Heijmans voert een selectief verwervingsbeleid. In februari trad Heijmans als partner toe tot het consortium voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam. Deze integrale opdracht voor vernieuwing en versterking van het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy omvat onder andere de realisatie van een internationaal congrescentrum, muziekhal, bioscoop en hotel, maar ook de bouw van een kunstenpand met bibliotheek en theater, de renovatie van het winkelcentrum Zuidplein en verbetering van het OV netwerk. De financieringsovereenkomst is eind april afgerond, de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De markt voor services, onderhoud en beheer biedt potentieel en Heijmans neemt hier steeds nadrukkelijker positie in. Bij de Universiteit Leiden is de opdracht voor vijf jaar onderhoud en beheer van alle elektrotechnische installaties verworven en is de eerste fase van de nieuwe Science Campus van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen opgeleverd. In Roermond is de nieuwbouw van het Laurentius Ziekenhuis in gebruik genomen. Zeer recent werd het PPS project rechtbank Amsterdam door het Rijksvastgoedbedrijf gegund aan een consortium waarin Heijmans partner is voor de realisatie en exploitatie.

De omzet bij Infra ligt in het eerste kwartaal van 2016 op een beperkt hoger niveau dan in het eerste kwartaal van 2015. Bij de Nederlandse infra activiteiten zet de positieve ontwikkeling van de regionale projecten en asset management opdrachten verder door. De markt voor grote en complexe infrawerken blijft uitdagend. Het risicoprofiel van een aantal grote, lopende projecten blijft hoog. De Belgische en Duitse infra activiteiten presteren volgens verwachting. De omzet van het Duitse Oevermann is in het eerste kwartaal van dit jaar fors hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

In het PPS-project ‘Aanleg 3e kolk Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal’ werd in februari financial close bereikt. Onlangs tekende Heijmans het contract voor het ontwerp, de realisatie en 10 jaar onderhoud voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht. De realisatie van de A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord verloopt voorspoedig; oplevering is gepland voor aankomende zomer. In het Noorden van Nederland ontving Heijmans de opdracht voor het versterken van de dijken langs de Waddenzee in Friesland over een lengte van 13 kilometer. In Eindhoven werd de pilot met de innovatie Bike Scout gelanceerd, het veiligheidssysteem dat automobilisten waarschuwt voor naderende fietsers dankzij sensortechnologie en oplichtende LED lampjes in het wegdek. Het Wilhelminakanaal in Tilburg kreeg een primeur met de plaatsing van de grootste kunststof-composietdeuren ter wereld in de nieuwe sluis III.

Strategie, outlook en financiering
Heijmans werkt vanuit haar strategie van ‘verbeteren en vernieuwen’ gericht aan enerzijds het verder versterken van de kernprocessen en anderzijds aan het verzilveren van innovaties en duurzaamheidsambities. Het interne verbeterprogramma ‘Improve the Core’ legt de focus op aanscherping, eenduidigheid en centrale aansturing van tender-, project- en inkoopmanagement en commercie. Diverse maatregelen zijn inmiddels geïmplementeerd, van het anders ‘inprijzen’ van ontwerp- en stafkosten tot aansturing en onderbouwing van go/no-go momenten en het anders waarderen van kansen en bedreigingen.

Heijmans zet sterk in op een ‘marge boven volume’ beleid, selectieve verwerving van nieuwe opdrachten en op beheersing van risico’s. De infra activiteiten krijgen daarbij bijzondere aandacht vanwege een aantal eerder aangenomen, grote en integrale werken dat zich moeizaam ontwikkelt richting oplevering en een negatieve impact heeft op het resultaat. Doel is het gecontroleerd afronden van deze werken, die dit jaar naar verwachting bijna 10% van de omzet van de Nederlandse infra activiteiten zullen uitmaken. De benoeming van een vierde bestuurslid – specifiek voor Infra – onderstreept de prioriteit die het bestuur geeft aan resultaatverbetering van de Nederlandse infra activiteiten. De eerste resultaten zijn zichtbaar bij met name de regionale infraprojecten en asset management contracten, die circa 40% van de totale omzet bij de Nederlandse infra activiteiten vormen.

Begin 2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het krediet dat door het bankensyndicaat ter beschikking is gesteld, waarbij deze financiering is verlengd tot juni 2018. De documentatie van de nieuwe afspraken is inmiddels geheel afgerond. Per eind maart werd voldaan aan de geldende financiële convenanten. In lijn met de nieuwe afspraken is een structurele verbetering van de verhouding tussen netto schuld en ebitda de komende periode hoge prioriteit voor Heijmans. Verder blijft Heijmans, mede gezien de nog steeds aanwezige druk op het werkkapitaal, aandacht besteden aan het optimaliseren van de kasstroom via onder meer het ‘Fit for Cash’ programma.

Deze totaalaanpak moet in 2016 tot verder herstel leiden. Heijmans ontwikkelt zich volgens verwachting en maakt duidelijke stappen voorwaarts om het jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat te kunnen afsluiten.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 6.500 medewerkers en in 2015 bijna € 2,0 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV