Nederland in top 10 Global Infrastructure Investment Index

Nederland is gestegen naar de tiende plaats op de Global Infrastructure Investment Index, waarin de aantrekkelijkheid van investeren in infrastructuur in 41 verschillende landen wordt vergeleken. Het vertrouwen in de Nederlandse economische en politieke stabiliteit blijft onverminderd hoog, zo blijkt uit het onderzoek, onder meer omdat Nederland beschikt over een goed juridisch systeem. Ook een continue stroom van nieuwe infrastructuur projecten draagt er aan bij dat Nederland een attractieve markt is om in te investeren. Verder is van belang dat o.a. investeerders en bouwbedrijven veel ervaring hebben opgedaan met publieke private samenwerkingen en de uitvoering van grote complexe projecten. Dat geeft vertrouwen aan de markt. In 2014 stond Nederland op de 11e plaats.

Deze Investerings-index is dinsdag 3 mei 2016 voor de derde keer gepubliceerd en wordt om de twee jaar opgesteld door ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis. Don Hardy, binnen Arcadis onder meer verantwoordelijk voor grote infrastructuurprojecten: ,,Het is duidelijk dat er overal ter wereld een grote sociale en maatschappelijke behoefte is aan nieuwe infrastructuur. Hierbij gaat het naast wegen, sluizen ook om bijvoorbeeld energieprojecten. Er zijn vele plannen voor nieuwe projecten, maar het blijkt dat de financiering daarvan vaak nog een probleem oplevert. Door projecten beter te structureren, kan het gat tussen vraag en aanbod van financiering beter gedicht worden. Dat kan alleen als private investeerders en financiers, bouwers en publieke partijen beter met elkaar samenwerken. We hebben deze keer ook een aantal korte termijn risico’s waaronder veiligheid en renteontwikkeling in het onderzoek meegenomen. Ook dan blijkt de Nederlandse markt aantrekkelijk om in te investeren.

,,Nederland kent op dit moment een groot aantal lopende en geplande projecten zoals de aanpak van de A1, A6 en A9 van Schiphol naar Almere, knooppunt Hoevelaken en de Afsluitdijk’’, aldus Hardy. Verder staan grote investeringen op het gebied van duurzame energie op de agenda, waaronder het windpark voor de Zeeuwse kust. Fossiele energievormen zoals kolencentrales worden afgebouwd en we zoeken naar duurzame energievormen. Dat gaat gepaard met een grote financieringsbehoefte. Ook hier kan de samenwerking tussen institutionele beleggers en de publieke sector en gebruikmaking van bijvoorbeeld het Europese Junckerprogramma tot meer en beter financierbare projecten leiden.’’

Wereldwijd gezien blijft Singapore het meest aantrekkelijke land voor investeringen in infrastructuur. Vooral de economische en politieke stabiliteit maken het voor investeerders interessant. Dat geldt ook voor andere landen in de top zoals Qatar en Canada. Een opvallende plek is weggelegd voor Duitsland. Dit stijgt één plek naar de dertiende plaats. Dat heeft alles te maken met de komende investeringen daar. Duitsland heeft het onderhoud van infrastructuur jaren lang laten versloffen en daarom zijn grote investeringen noodzakelijk om hun infranetwerken weer op orde te brengen.

Ondanks het feit dat infrastructuur een investering voor de lange termijn is, blijkt uit de index dat ook effecten voor de korte termijn zoals valutakoersschommelingen, prijzen van grondstoffen en veiligheidseisen impact kunnen hebben. Uit de top 10 blijkt dat Europa het relatief goed blijft doen.

De top tien van meest aantrekkelijke landen voor 2016 is als volgt:
Rang / Land / Wijziging tov 2014

  • 1 Singapore =
  • 2 Qatar =
  • 3 UAE =
  • 4 Canada =
  • 5 Maleisië +2
  • 6 Noorwegen =
  • 7 Zweden -2
  • 8 USA =
  • 9 UK +1
  • 10 Nederland +1

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

Over het onderzoek
De Global Infrastructure Investment Index wordt elke twee jaar gepubliceerd en waardeert 41 landen op aantrekkelijkheid voor investeerders om te investeren in infrastructuur. Om een heldere weergave te geven is gekeken naar onderwerpen zoals hoe aantrekkelijk het is om zaken te doen in een bepaald land. Maar ook belastingen, nationaal inkomen, overheidsbeleid, kwaliteit van bestaand infrastructuur en de mogelijkheid van financieren zijn in kaart gebracht. Al deze factoren zijn gecombineerd en geven een goed overzicht van het risicoprofiel voor elke markt en hoe aantrekkelijk deze is voor potentiele investeerders.

Data Sources: World Bank, World Economic Forum Global Competitiveness Index, Heritage Foundation, DHL, Economic Intelligence Unit, Business Monitor Index and Political Terror Scale.

Over Arcadis
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in combinatie met onze ontwerp, consultancy, engineering, project- en management diensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten. Wij zijn met 27.000 mensen die in ruim zeventig landen meer dan €3,4 miljard aan omzet genereren. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV