Witteveen+Bos kiest voor Raad van Commissarissen

De aandeelhouders van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos N.V. – allen medewerker van het bedrijf – benoemden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2016 voor het eerst een Raad van Commissarissen (RvC). Na jaren van continue groei heeft het bureau een omvang bereikt waarbij het wettelijk gezien niet langer zonder RvC kan functioneren. Het moment van instellen van een RvC past volgens de directie uitstekend bij de ambities en de koers van het bedrijf.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 5 april 2016 stemden de aandeelhouders in met een statutenwijziging die de instelling van de RvC op deze datum mogelijk maakt. Vervolgens werden de drie nieuwe commissarissen benoemd: Hans van der Ven (voorzitter), Gerard van de Aast en Inca van Uuden. Zij vormen de RvC voor de komende vier jaar.

Stephan van der Biezen, seniorpartner bij Witteveen+Bos, leidde het selectieproces, waarin ook de ondernemingsraad een belangrijke rol had. ‘We zijn er met elkaar in geslaagd om een RvC samen te stellen die echt bij ons past. De commissarissen zijn oprecht nieuwsgierig naar het bedrijf, willen zich verdiepen in onze cultuur en met hun kennis en ervaring kunnen zij ons nog sterker maken’, zegt Stephan van der Biezen. Ook de directie van Witteveen+Bos, bestaande uit Karin Sluis en Henk Nieboer, is enthousiast over de nieuwe RvC. ‘Als bedrijf groeien we gestaag. Dit betekent een steeds grotere verantwoordelijkheid, zowel richting onze opdrachtgevers en onze medewerkers, als richting de maatschappij. De continuïteit van het bedrijf is essentieel en daarom is de timing voor het instellen van de nieuwe RvC goed. De RvC gaat niet alleen formeel toezicht houden op onze bedrijfsvoering: we kiezen voor een open samenwerking zodat de RvC echt van toegevoegde waarde kan zijn’, aldus algemeen directeur Karin Sluis.

De ingenieurs en adviseurs van Witteveen+Bos werken in grote en kleine projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wereldwijd neemt de vraag naar water, energie en voedsel toe en zorgen klimaatverandering en sterke verstedelijking voor veranderende opgaven. Dit vertaalt zich al enkele jaren in een toenemende omzet internationaal: in 2015 was de totale omzet van het bureau 129,6 miljoen euro, waarvan bijna 50 miljoen euro buiten Nederland werd behaald. ‘De aanhoudende internationale groei brengt nieuwe vraagstukken met zich mee waarmee wij als RvC ervaring hebben’, aldus Hans van der Ven, de nieuwe voorzitter. ‘Als beoogd voorzitter werd ik betrokken bij het selecteren van de andere twee commissarissen. Wij drieën vullen elkaar goed aan. Gerard van de Aast kent beter dan wie ook de internationale aannemerij en de rol van een ingenieursbureau daarbinnen, Inca van Uuden is erkend specialist in organisatorische- en personeelsvraagstukken, en mijn eigen expertise ligt op het gebied van governance van internationaal opererende familiebedrijven, waar Witteveen+Bos veel kenmerken van heeft. Vanuit onze expertise helpen wij de directie van Witteveen+Bos graag verder bij het bepalen van de koers en het verwezenlijken van de ambities.’

Als een bedrijf gedurende een onafgebroken periode van drie jaar een eigen vermogen noteert van meer dan 16 miljoen euro, meer dan 100 medewerkers in Nederland telt en een ondernemingsraad heeft, is het van rechtswege een structuurvennootschap en daarmee verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen. Dit geldt in 2016 voor Witteveen+Bos N.V. Een RvC behartigt de belangen van aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders, ten bate van de continuïteit van het bedrijf. Bijzonder aan Witteveen+Bos is dat alle aandeelhouders tevens medewerker zijn. Daarmee is een belangrijke reden achter de structuurregeling, beperkte betrokkenheid van aandeelhouders, niet op Witteveen+Bos van toepassing. Witteveen+Bos kiest daarom voor het verlichte structuurregime: de RvC bewaakt de continuïteit van het bedrijf door extern toezicht te houden, maar zal geen nieuwe bestuurders kunnen voordragen.

Over Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met meer dan 1000 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken deskundig, betrouwbaar en betrokken. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, vijf Nederlandse kantoren en internationale kantoren in België, Dubai, Ghana, Indonesië, Kazachstan, Letland, Rusland, Singapore, Verenigd Koninkrijk en Vietnam. In 2015 was de totale omzet 129,6 miljoen euro en het resultaat na belastingen 14,3 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos