Afname orderportefeuille totale bouw in februari 2016

Forse afname orderportefeuille woningbouw

In de totale bouw is in februari 2016 de orderportefeuille met drie tiende maand afgenomen naar 7,2 maanden.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met een halve maand fors af tot 8,0 maanden. Daarmee zakte de werkvoorraad in de woningbouw terug tot het niveau van afgelopen november. Door de gunstige weersomstandigheden was er in februari sprake van een relatief hoge productie, terwijl er minder nieuwe opdrachten in de orderportefeuille bijkwamen. Het is op basis van één maand te vroeg om vast te stellen of het hier om een structurele terugval van de werkvoorraad van woningbouwers gaat. Dit zal moeten blijken uit de ontwikkelingen in de komende maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een beperkte terugval van de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,4 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in februari met vier tiende maand af tot 7,7 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg voor de tweede opeenvolgende maand met een tiende maand naar 6,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de wegenbouw met drie tiende maand naar 5,3 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand tot 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in februari ruim een derde aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Een op de vier bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In januari had nog minder dan een op de vijf bedrijven een gebrek aan orders. Meer dan de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal. Het aandeel dat de orderpositie als groot beoordeelt is ongeveer twee keer kleiner dan het aandeel dat deze als klein beoordeelt. Ongeveer drie op de vier bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Minder dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)