Imtech Industry International B.V. en Ventilex B.V. verkocht

Persbericht van de curatoren Royal Imtech N.V.

  • Verkoop aandelen in Imtech Industry International B.V. en Ventilex B.V.
  • Activatransactie met Unica voor delen van Imtech Building Services B.V.
  • Verwacht: deze week verkoop van Imtech Suir Engineering Limited (Ierland)
  • Voorspoedige onderhandelingen over verkoop aandelen in Spaanse werkmaatschappijen

Op 25 augustus 2015 hebben de financiers van Imtech als pandhouder de aandelen van Imtech Industry International B.V., gevestigd in Coevorden, en Ventilex B.V., inclusief deelnemingen, verkocht aan Techim B.V. Bij deze bedrijven zijn 248 werknemers werkzaam.

Door de transactie inzake Imtech Industry International B.V. is er genoeg geld beschikbaar gekomen voor het gefailleerde Imtech Nederland B.V. om haar shared service center activiteiten voor de Benelux-poot tot 28 september 2015 uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden worden verricht voor verschillende Nederlandse dochtervennootschappen en voor de (aanstaande) kopers daarvan. Hierbij zijn circa 125 werknemers betrokken. Deze werknemers gaan, afhankelijk van de kopers, voor zover mogelijk over naar de verschillende te verkopen Nederlandse werkmaatschappijen na 28 september 2015.

De activa en activiteiten van het failliete Imtech Building Services B.V. zullen in delen worden verkocht. Unica heeft de contracten voor de Sprinkleractiviteiten, Beheer en Onderhoud en Klein Specifiek Werk-activiteiten gekocht met een omzetwaarde van EUR 150 miljoen per jaar. Afhankelijk van de nog te blijken medewerking van opdrachtgevers om met Unica voortaan in zee te gaan, kunnen hierdoor enige tientallen tot circa 200 Imtech medewerkers aan de slag blijven.

Curatoren voeren exclusieve onderhandelingen met private equity onderneming Endless LLP en het Imtech-management over Imtech Ireland. Endless LLP wenst de aandelen te verwerven in Imtech Suir Engineering Limited en haar dochtervennootschappen Imtech Suir M.E.C. Limited, Imtech Suir Saoudi Arabia LLC en Imtech Suir Quatar LLC. Endless LLP heeft ook belangstelling voor de activiteiten van Imtech UK.

Met vijf partijen is een non disclosure agreement gesloten in verband met de onderhandelingen over de verkoop van de aandelen in de Spaanse werkmaatschappijen. Hier werken circa 1.900 werknemers. Het is de verwachting dat dit proces aanstaand weekend zal kunnen worden afgerond.

De opbrengsten uit de transacties leiden niet tot noemenswaardige uitkeringen aan crediteuren op N.V.-niveau. De aandeelhouders van Royal Imtech N.V. kunnen hieruit geen opbrengsten verwachten. De aandelen transacties hebben wel positieve gevolgen voor de werkgelegenheid van Imtech werknemers die volledig ongewijzigd behouden blijft en voor de crediteuren van deze gekochte Imtech dochters. Op niveau van Royal Imtech N.V. wordt door de aandelentransacties voorkomen dat er extra crediteuren bij komen.

Curator Princen is verheugd over de voortgang: “We hebben goede hoop de verkoop van divisies voor maandag a.s. af te ronden. Het is belangrijk dat opdrachtgevers en werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. We werken er met man en macht dag en nacht aan.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.

Imtech Industry International B.V. en Ventilex B.V. verkocht | Infrasite

Imtech Industry International B.V. en Ventilex B.V. verkocht

Persbericht van de curatoren Royal Imtech N.V.

  • Verkoop aandelen in Imtech Industry International B.V. en Ventilex B.V.
  • Activatransactie met Unica voor delen van Imtech Building Services B.V.
  • Verwacht: deze week verkoop van Imtech Suir Engineering Limited (Ierland)
  • Voorspoedige onderhandelingen over verkoop aandelen in Spaanse werkmaatschappijen

Op 25 augustus 2015 hebben de financiers van Imtech als pandhouder de aandelen van Imtech Industry International B.V., gevestigd in Coevorden, en Ventilex B.V., inclusief deelnemingen, verkocht aan Techim B.V. Bij deze bedrijven zijn 248 werknemers werkzaam.

Door de transactie inzake Imtech Industry International B.V. is er genoeg geld beschikbaar gekomen voor het gefailleerde Imtech Nederland B.V. om haar shared service center activiteiten voor de Benelux-poot tot 28 september 2015 uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden worden verricht voor verschillende Nederlandse dochtervennootschappen en voor de (aanstaande) kopers daarvan. Hierbij zijn circa 125 werknemers betrokken. Deze werknemers gaan, afhankelijk van de kopers, voor zover mogelijk over naar de verschillende te verkopen Nederlandse werkmaatschappijen na 28 september 2015.

De activa en activiteiten van het failliete Imtech Building Services B.V. zullen in delen worden verkocht. Unica heeft de contracten voor de Sprinkleractiviteiten, Beheer en Onderhoud en Klein Specifiek Werk-activiteiten gekocht met een omzetwaarde van EUR 150 miljoen per jaar. Afhankelijk van de nog te blijken medewerking van opdrachtgevers om met Unica voortaan in zee te gaan, kunnen hierdoor enige tientallen tot circa 200 Imtech medewerkers aan de slag blijven.

Curatoren voeren exclusieve onderhandelingen met private equity onderneming Endless LLP en het Imtech-management over Imtech Ireland. Endless LLP wenst de aandelen te verwerven in Imtech Suir Engineering Limited en haar dochtervennootschappen Imtech Suir M.E.C. Limited, Imtech Suir Saoudi Arabia LLC en Imtech Suir Quatar LLC. Endless LLP heeft ook belangstelling voor de activiteiten van Imtech UK.

Met vijf partijen is een non disclosure agreement gesloten in verband met de onderhandelingen over de verkoop van de aandelen in de Spaanse werkmaatschappijen. Hier werken circa 1.900 werknemers. Het is de verwachting dat dit proces aanstaand weekend zal kunnen worden afgerond.

De opbrengsten uit de transacties leiden niet tot noemenswaardige uitkeringen aan crediteuren op N.V.-niveau. De aandeelhouders van Royal Imtech N.V. kunnen hieruit geen opbrengsten verwachten. De aandelen transacties hebben wel positieve gevolgen voor de werkgelegenheid van Imtech werknemers die volledig ongewijzigd behouden blijft en voor de crediteuren van deze gekochte Imtech dochters. Op niveau van Royal Imtech N.V. wordt door de aandelentransacties voorkomen dat er extra crediteuren bij komen.

Curator Princen is verheugd over de voortgang: “We hebben goede hoop de verkoop van divisies voor maandag a.s. af te ronden. Het is belangrijk dat opdrachtgevers en werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. We werken er met man en macht dag en nacht aan.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.