Bewindvoerders aangesteld bij Royal Imtech N.V.

Persbericht van bewindvoerders van Royal Imtech N.V.

Dit is de integrale tekst zoals vanochtend tijdens de persconferentie te Amsterdam uitgesproken:

Bewindvoerders Paul Peters en Jeroen Princen zijn alleen aangesteld bij Royal Imtech N.V.

De huidige Raad van Bestuur en bestuurders van divisies blijven volledig en exclusief bevoegd om deze divisies te besturen. Zij beslissen hoe zij bij de werkmaatschappijen aanwezige financiële middelen gebruiken om de business voort te zetten. Bewindvoerders van Royal Imtech N.V. hopen dat de werkgelegenheid bij de divisies in stand blijft in goede samenwerking tussen de bestuurders van Imtech en de financiers van Imtech. De banken zijn op dit moment de materiele eigenaar van de Imtech divisies. Bewindvoerders zijn op dit moment niet bekend met een opzegging van de groepsfinanciering door de banken.

Bewindvoerders spreken vanmiddag met de vakbonden in Nederland.

Bewindvoerders van Royal Imtech N.V. hopen dat op zeer korte termijn de volgende stappen kunnen plaatsvinden:

 • Dat de banken als zekerheidsgerechtigden een on-conditioneel bod van een koper ontvangen;
 • Dat er voldoende duidelijkheid wordt verstrekt dat deze koper de werkkapitaalfinanciering voor de over te nemen divisies heeft zeker gesteld;
 • Dat de banken met zekerheidsrechten op de aandelen in de divisies verklaren dat zij het bod van deze koper onvoorwaardelijk zullen accepteren;
 • Dat deze koper en de banken inzicht geven in de waardering van deze over te nemen divisies die zij hebben gehanteerd bij het bod en de acceptatie van het bod. Dit geldt met name voor de drie Nederlandse grootbanken die naar verluidt niet alleen Imtech N.V. financieren maar ook 47% van de aandelen houden en de emissie van Imtech N.V. vorig jaar hebben gegarandeerd;
 • De banken van Imtech N.V. dienen volstrekt duidelijkheid te geven over het wel of niet verstrekken van boedelkredieten aan de niet in surseance verkerende werkmaatschappijen, en met name die in Nederland zijn gevestigd, die een beoogd koper niet van de banken wil kopen;
 • Omdat Imtech N.V. surseance van betaling heeft gekregen dienen de raad van bestuur en de raad van commissarissen een bod van een koper, dat de instemming heeft van financiers met zekerheidsrechten ook te beoordelen en ook hun medewerking te geven aan de door de banken gewenste onderhandse verkoop van aandelen in de divisies die een koper wil kopen.
 • Of de raad van bestuur en de raad van commissarissen hier hun medewerking aan willen verlenen is op dit moment voor de bewindvoerders niet bekend;
 • Na ontvangst van de opinie van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Imtech N.V. zullen bewindvoerders het bod van de koper en het voorstel van de banken als zekerheidsgerechtigden zo snel mogelijk beoordelen. Bewindvoerders hebben de door de rechtbank benoemde rechters-commissarissen verzocht om vandaag naar Amsterdam te komen;
 • Op dit moment staat op de balans van Imtech N.V. een bedrag van circa EUR 1 miljard aan goodwill vermeld. Wanneer de banken van Imtech N.V. aan een koper de schulden van de over te nemen vennootschappen kwijtschelden, neemt eigenlijk de goodwill voor deze nieuwe aandeelhouder van de Imtech-divisies toe. Bewindvoerders hebben enige uren na hun aanstelling nog te weinig inzicht hoe deze geactiveerde goodwill en de vorderingen van de banken van ruim EUR 1,2 miljard zich verhouden tot eventueel te ontvangen biedingen;
 • Imtech N.V. en de banken zijn tijdens de pre pack nog aanvullende zekerheden overeengekomen. Bewindvoerders achten dat vooralsnog niet juist en ten nadele van de overige crediteuren van Imtech N.V. Bewindvoerders hopen dat de banken van deze zekerheidsrechten gevestigd op 5 augustus 2015 nu afstand gaan doen.

Bewindvoerders Princen en Peters hebben er vertrouwen in dat op zeer korte termijn met de banken en een koper overeenstemming kan worden bereikt over bovenstaande onderwerpen. Nadere mededelingen zullen volgen zodra opportuun.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.

Bewindvoerders aangesteld bij Royal Imtech N.V. | Infrasite

Bewindvoerders aangesteld bij Royal Imtech N.V.

Persbericht van bewindvoerders van Royal Imtech N.V.

Dit is de integrale tekst zoals vanochtend tijdens de persconferentie te Amsterdam uitgesproken:

Bewindvoerders Paul Peters en Jeroen Princen zijn alleen aangesteld bij Royal Imtech N.V.

De huidige Raad van Bestuur en bestuurders van divisies blijven volledig en exclusief bevoegd om deze divisies te besturen. Zij beslissen hoe zij bij de werkmaatschappijen aanwezige financiële middelen gebruiken om de business voort te zetten. Bewindvoerders van Royal Imtech N.V. hopen dat de werkgelegenheid bij de divisies in stand blijft in goede samenwerking tussen de bestuurders van Imtech en de financiers van Imtech. De banken zijn op dit moment de materiele eigenaar van de Imtech divisies. Bewindvoerders zijn op dit moment niet bekend met een opzegging van de groepsfinanciering door de banken.

Bewindvoerders spreken vanmiddag met de vakbonden in Nederland.

Bewindvoerders van Royal Imtech N.V. hopen dat op zeer korte termijn de volgende stappen kunnen plaatsvinden:

 • Dat de banken als zekerheidsgerechtigden een on-conditioneel bod van een koper ontvangen;
 • Dat er voldoende duidelijkheid wordt verstrekt dat deze koper de werkkapitaalfinanciering voor de over te nemen divisies heeft zeker gesteld;
 • Dat de banken met zekerheidsrechten op de aandelen in de divisies verklaren dat zij het bod van deze koper onvoorwaardelijk zullen accepteren;
 • Dat deze koper en de banken inzicht geven in de waardering van deze over te nemen divisies die zij hebben gehanteerd bij het bod en de acceptatie van het bod. Dit geldt met name voor de drie Nederlandse grootbanken die naar verluidt niet alleen Imtech N.V. financieren maar ook 47% van de aandelen houden en de emissie van Imtech N.V. vorig jaar hebben gegarandeerd;
 • De banken van Imtech N.V. dienen volstrekt duidelijkheid te geven over het wel of niet verstrekken van boedelkredieten aan de niet in surseance verkerende werkmaatschappijen, en met name die in Nederland zijn gevestigd, die een beoogd koper niet van de banken wil kopen;
 • Omdat Imtech N.V. surseance van betaling heeft gekregen dienen de raad van bestuur en de raad van commissarissen een bod van een koper, dat de instemming heeft van financiers met zekerheidsrechten ook te beoordelen en ook hun medewerking te geven aan de door de banken gewenste onderhandse verkoop van aandelen in de divisies die een koper wil kopen.
 • Of de raad van bestuur en de raad van commissarissen hier hun medewerking aan willen verlenen is op dit moment voor de bewindvoerders niet bekend;
 • Na ontvangst van de opinie van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Imtech N.V. zullen bewindvoerders het bod van de koper en het voorstel van de banken als zekerheidsgerechtigden zo snel mogelijk beoordelen. Bewindvoerders hebben de door de rechtbank benoemde rechters-commissarissen verzocht om vandaag naar Amsterdam te komen;
 • Op dit moment staat op de balans van Imtech N.V. een bedrag van circa EUR 1 miljard aan goodwill vermeld. Wanneer de banken van Imtech N.V. aan een koper de schulden van de over te nemen vennootschappen kwijtschelden, neemt eigenlijk de goodwill voor deze nieuwe aandeelhouder van de Imtech-divisies toe. Bewindvoerders hebben enige uren na hun aanstelling nog te weinig inzicht hoe deze geactiveerde goodwill en de vorderingen van de banken van ruim EUR 1,2 miljard zich verhouden tot eventueel te ontvangen biedingen;
 • Imtech N.V. en de banken zijn tijdens de pre pack nog aanvullende zekerheden overeengekomen. Bewindvoerders achten dat vooralsnog niet juist en ten nadele van de overige crediteuren van Imtech N.V. Bewindvoerders hopen dat de banken van deze zekerheidsrechten gevestigd op 5 augustus 2015 nu afstand gaan doen.

Bewindvoerders Princen en Peters hebben er vertrouwen in dat op zeer korte termijn met de banken en een koper overeenstemming kan worden bereikt over bovenstaande onderwerpen. Nadere mededelingen zullen volgen zodra opportuun.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.