Tenderreces: geen aanbestedingen RWS en ProRail tijdens zomer en kerst

Rijkswaterstaat, ProRail en marktpartijen hebben afgesproken om in principe geen aanbestedingen meer te publiceren tijdens het zomer- en kerstreces. Daarnaast wordt de aanbestedingsperiode met 21 kalenderdagen verlengd als de aanbestedingsprocedure binnen het zomerreces valt, en 7 kalenderdagen bij het kerstreces.

Een tekort aan tendercapaciteit in vakantieperiodes bij marktpartijen kan leiden tot minder inschrijvingen en een lagere kwaliteit van de inschrijvingen. Dat is niet in het belang van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Daarom hebben Rijkswaterstaat en partners, onder andere naar aanleiding van signalen uit de markt, afgesproken om een tenderreces in te plannen voor deze periodes. Deze afspraak geldt voor alle inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat, bij alle EU-aanbestedingsprocedures, nationale openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedures.

Verlenging aanbestedingsperiode
De afspraak is vooral van belang in de fase die direct voorafgaat aan het indienen van inschrijvingen. Rijkswaterstaat hanteert daarbij een periode van minimaal 21 kalenderdagen tussen de laatste inlichtingen en de dag waarop de inschrijving uiterlijk moet zijn ontvangen. Als het zomerreces in deze periode valt, wordt deze periode dus met 21 kalenderdagen (of 7 kalenderdagen bij kerstreces) verlengd. Ook voor andere fasen in een procedure kan een verlenging aan de orde zijn. Bijvoorbeeld bij de planning van inlichtingensessies of dialooggesprekken.

Planning tenderreces
Concreet betekent dit dat Rijkswaterstaat geen aanbestedingen publiceert in de recesperiodes van:

  • 20 juli tot en met 21 augustus 2015
  • 25 december 2015 tot en met 1 januari 2016
  • 25 juli tot en met 26 augustus 2016
  • 25 december 2016 tot en met 1 januari 2017

Deze planning is onder voorbehoud; in uitzonderlijke gevallen kan Rijkswaterstaat besluiten om toch afstand te nemen van de gemaakte afspraak tijdens de recesperiodes.

Meer informatie
Bekijk de pagina Aanbesteden voor meer informatie over de aanbestedingsprocedures van Rijkswaterstaat.

Kijk op de pagina Aanbesteden en inkoop voor meer informatie over de aanbestedingsprocedures van ProRail

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat