Witteveen+Bos behaalt in 2014 nettoresultaat van 15,3 mjn euro

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos N.V. is in 2014 gegroeid naar 977 medewerkers wereldwijd. De omzet is uitgekomen op 119,1 miljoen euro, een stijging ten opzichte van 2013 (111,0 miljoen euro). Met een EBIDTA van 22,0 miljoen euro, een nettoresultaat van 15,3 miljoen euro en een nettowinstmarge van 12,8 procent kijkt de directie van Witteveen+Bos terug op een succesvol jaar. De financiële resultaten worden officieel vastgesteld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 7 april 2015.

Naast transparantie met betrekking tot financiële resultaten, wil Witteveen+Bos ook transparant zijn over andere bedrijfsprestaties. Algemeen directeur Karin Sluis: ‘Daarom benoemden we in 2014 niet-financiële prestatie-indicatoren waarmee wij onder meer de duurzaamheid in onze projecten monitoren. Daarover rapporteren we in ons maatschappelijk jaarverslag, dat na de AVA verschijnt, tegelijk met ons financiële jaarverslag.’

Witteveen+Bos groeide in 2014 uit tot een wereldwijd operend bedrijf met bijna 1.000 medewerkers, mede door het openen van kantoren in Singapore en Dubai. Ook in 2014 werkte het advies- en ingenieursbureau aan uitdagende projecten in binnen- en buitenland, waaronder Ruimte voor de Rivier in de regio IJsseldelta, het ontwerp van een afvalwaterzuivering in Roemenië en het tracébesluit voor de verbreding van de A9 bij Amstelveen. Door integraal, waarde- en functiegericht te ontwerpen, kan Witteveen+Bos met haar projecten wereldwijd bijdragen aan hedendaagse opgaven rond leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Met een groeiende wereldbevolking, een toenemende vraag naar water, voedsel en energie, sterke verstedelijking en trends als klimaatverandering en snelle technologische ontwikkelingen is er ook de komende jaren voldoende werk te doen voor ingenieurs. Witteveen+Bos ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en heeft de ambitie om ook in 2015 verder te groeien.

Witteveen+Bos werkt binnen vier sectoren en vier internationale regio’s. De 32 product-marktcombinaties zijn geclusterd in de sectoren en wereldwijd geïntegreerd. Door wereldwijd kennis te verbinden en lokaal te ondernemen, wil Witteveen+Bos een bureau van topklasse zijn. Witteveen+Bos is zich ervan bewust niet alle projecten alleen te kunnen realiseren. Daarom richt het bedrijf zich in diverse verbanden op duurzame samenwerking.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos