Philips: omzet van EUR 6,5 miljard

De financiële gegevens van de Philips-groep zijn vanaf het vierde kwartaal van 2014 en de voorgaande perioden aangepast om de resultaten van de samengevoegde onderdelen Lumileds en Automotive weer te geven als beëindigde bedrijfsactiviteiten; dit in verband met het aantrekken van derden-beleggers.

Kerncijfers vierde kwartaal 2014

 • De vergelijkbare omzet is met 2% gedaald
 • De EBITA, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg EUR 743 miljoen, ofwel 11,4% van de omzet, tegenover 12,9% in het vierde kwartaal van 2013
 • De EBITA werd negatief beïnvloed door herstructureringslasten en overige posten en bedroeg EUR 262 miljoen, tegenover EUR 789 miljoen in het vierde kwartaal van 2013
 • Het nettoresultaat bedroeg EUR 134 miljoen, vergeleken met EUR 412 miljoen in het vierde kwartaal van 2013
 • De vrije kasstroom is gestegen naar EUR 559 miljoen, tegenover EUR 481 miljoen in het vierde kwartaal van 2013

Kerncijfers hele jaar 2014

 • De vergelijkbare omzet is met 1% gedaald naar EUR 21,4 miljard
 • De EBITA, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg EUR 1,9 miljard, ofwel 9,0% van de omzet, tegenover EUR 2,3 miljard, ofwel 10,5% van de omzet, in 2013
 • De EBITA bedroeg EUR 821 miljoen, ofwel 3,8% van de omzet, vergeleken met EUR 2,3 miljard, ofwel 10,4% van de omzet, in 2013
 • Het nettoresultaat bedroeg EUR 411 miljoen, tegenover EUR 1,2 miljard in 2013
 • De vrije kasstroom is gestegen naar EUR 497 miljoen, vergeleken met EUR 82 miljoen in 2013
 • Rendement op geïnvesteerd vermogen was 4,5%, tegenover 13,9% in 2013
 • Voorstel om het dividend te handhaven op EUR 0,80 per aandeel

Frans van Houten, CEO:

‘Het vierde kwartaal maakt duidelijk dat 2014 een lastig jaar voor Philips was. Ons transformatieprogramma blijft goede resultaten opleveren, hoewel we te maken hadden met prestatieproblemen, aanhoudende zwakte in markten als China en Rusland, en sterker dan verwachte negatieve wisselkoerseffecten in met name opkomende markten.

Healthcare heeft het over de gehele linie minder gedaan, hoofdzakelijk als gevolg van operationele problemen en zwakke markten. We zijn bemoedigd doordat we ons marktaandeel in beeldgestuurde therapie hebben uitgebreid en door mooie orders in Europa en het Midden-Oosten, waar we een viertal meerjarige contracten voor de levering van oplossingen hebben afgesloten. Onze fabriek in Cleveland heeft in januari de levering aan klanten hervat, hetgeen een belangrijke mijlpaal is. Consumer Lifestyle heeft een uitstekend kwartaal achter de rug, waarmee het al drie jaar op rij beter presteert dan de markt. Ons onderdeel Health & Wellness behaalde een tweecijferige omzetgroei met een sterk verbeterde EBITA over de gehele linie.

Lighting boekte een omzetgroei van 20% op het gebied van LED en verbeterde de bijbehorende marges ondanks een sterke prijserosie. De prestaties werden echter negatief beïnvloed door de resultaten van China, Professional Lighting Solutions North America en conventionele verlichting. We hebben actie ondernomen om onze productiefaciliteiten voor conventionele verlichting verder te herstructureren.’

Update over onze financiële doelen

‘Globaal bezien was 2014 een tegenvaller als we kijken naar onze resultaten. We nemen echter duidelijke maatregelen om bij al onze activiteiten betere bedrijfsresultaten te realiseren en we verwachten voor 2015 en daarna omzetgroei en verbetering van onze EBITA-marges. We blijven echter voorzichtig ten aanzien van de macro-economische vooruitzichten en verwachten dat een aantal van onze eindmarkten nog geruime tijd onbestendig zal blijven. Naar het zich laat aanzien zal er ook in 2015 en 2016 nog sprake zijn van incidentele kosten, die in hoofdzaak verband houden met herstructureringen en de splitsing.

Vanwege die factoren lopen we ten aanzien van de vergelijkbare omzetgroei, EBITA en ROIC elk 1 procentpunt achter op de lijn die we moeten volgen om in 2016 onze doelstellingen te realiseren. Gezien de mogelijkheden die de markten Lighting Solutions en HealthTech bieden, zijn we ervan overtuigd dat dit geen invloed zal hebben op ons prestatiepotentieel voor de langere termijn. Naarmate de splitsing van Philips en de herindeling van IG&S vorderen, zullen we de markt later dit jaar nader informeren over de integrale prestatiedoelen voor de beide werkmaatschappijen.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Philips Lighting