TenneT verwerft eigendom 150kV elektriciteitsnet Zuid-Holland van Stedin

Stedin heeft na het beheer ook het eigendom van haar elektriciteitsnetten op 150 kiloVolt (kV) niveau in Zuid-Holland overgedragen aan TenneT. TenneT is als landelijke netbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor hoogspanningslijnen- en kabels op dit niveau in Nederland. De netten worden per 1 januari 2015 door Stedin verkocht aan TenneT.

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is vastgelegd dat hoogspanningsnetten – met een spanningsniveau van 110 kiloVolt of meer – in eigendom van TenneT moeten zijn. Stedin kon in het verleden alleen het onderbeheer op deze netten overdragen. Aan deze netten waren nog zogenoemde Cross Border Lease (CBL) constructies verbonden. Deze contractuele verplichtingen zijn nu beëindigd en daardoor is verkoop mogelijk geworden.

Voorgenomen verkoop 150kV netten provincie Utrecht

Stedin is voornemens om ook het eigendom van haar 150 kV netten in de provincie Utrecht in de eerste helft van 2015 te verkopen aan TenneT. Ook hiervoor zijn de CBL constructies inmiddels door Stedin beëindigd.

Over Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.000 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.

Over TenneT

TenneT is de eerste en enige grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met circa 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV