Huishoudboekje Provincie Limburg 2015: toekomstbestendig investeren

De provincie Limburg besteedt in 2015 voor ruim een half miljard euro, om precies te zijn € 534 miljoen. Dat staat in de begroting voor 2015 die Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben aangeboden aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Financiën Erik Koppe: ‘De laatste begroting van dit college is duurzaam en degelijk.’ De focus is gericht op de uitvoering van het coalitieakkoord en het – samen met onze partners – ten uitvoer brengen van de structuurversterkende projecten zoals in februari en juni 2014 besloten door Provinciale Staten.

‘Normaliter zaait een college van GS de eerste drie jaar om vervolgens te oogsten. Wij blijven zaaien, ook in het vierde jaar van de bestuursperiode,’ zegt Gedeputeerde Erik Koppe. ‘De structuurversterkende projecten zijn immers gebaseerd op langjarige overeenkomsten met ondernemers en onderwijsinstellingen in Limburg. Dit is een duidelijke trendbreuk met eerdere periodes waarin coalitieakkoorden een looptijd van 4 jaar hadden en waarin de daarvoor benodigde middelen beschikbaar moesten worden gesteld.’

De begroting 2015 richt zich op het verder vormgeven van het stevige fundament dat is neergezet. De uitvoering van het coalitieakkoord en de aanpak structuurversterking liggen op koers. Of het nu gaat om het geven van de juiste impulsen in de Limburgse woningmarkt, de transitie in de jeugdzorg, de voorziene vaststelling van het nieuwe provinciaal omgevingsplan of de strategische agenda’s Gezondheid en Zorg, Human Capital, Techniekpacten, Kennis-As programma of de Railagenda die momenteel ten uitvoer worden gebracht.

Offensieve investeringsstrategie

Er wordt continu gewerkt aan een toekomstgerichte Agenda voor Limburg. Een Agenda voor Limburg die zichtbare betekenis heeft voor mensen, instellingen, bedrijven en overheden. Waarmee we onze reputatie als relevante en aantrekkelijke grensprovincie waarmaken, tonen en versterken. Het gaat dan om het inspelen op initiatieven die maatschappelijk relevant zijn voor de structuurversterking van Limburg om zo het verdienend vermogen van de provincie Limburg ook voor de toekomst zeker stellen. Daartoe wordt via de offensieve investeringsstrategie erop aangestuurd dat het vermogen revolverend wordt ingezet en zodoende voldoende financieel rendement wordt behaald over deze inzet.

Klik hier voor het volledige huishoudboekje van de Provincie Limburg 2015 (voorstel) (pdf, 2 MB) én de Financiële begroting 2015 in één oogopslag (pdf, 316 KB).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg