Minister Schultz zet Nederlandse aanpak in voor Rode Rivier Delta

Minister Schultz van Haegen stelt Nederlandse kennis beschikbaar in om de problemen in de Rode Rivier Delta te helpen oplossen. Tijdens het 4e bilaterale overleg in het Mauritshuis, heeft de minister een intentieverklaring getekend om het Nederlandse werkveld in Vietnam te verbreden naar de Rode Rivier Delta. Dit was een expliciete wens van de Vietnamese overheid omdat in de Rode Rivier grote waterproblemen zijn. De Nederlandse aanpak, mede ontwikkeld op basis van het Nederlandse Deltaprogramma, heeft grote internationale aandacht. Nederland zet het in om kennis te delen, een groot internationaal netwerk op te bouwen en commerciële kansen te creëren.

Van 22 tot 24 september bezoekt een Vietnamese delegatie onder leiding van vice premier Hoang Trung Hai Nederland. De vicepremier wordt bijgestaan door een delegatie van 20 Vietnamese bestuurders waaronder 4 vice ministers. Aanleiding voor het bezoek is het jaarlijks overleg tussen Vietnam en Nederland om de samenwerking op het gebied van water en klimaatadaptatie verder uit te werken. Naast de intentieverklaring is er gesproken over de samenwerking rond (onderhouds-)baggerwerkzaamheden in de Mekong delta, het klimaatbestendig maken van Ho Choi Minh stad, digitale modellering van water, capaciteitsopbouw, investeringsprogramma’s en bestuurlijke aspecten. ‘Het Mekong Delta Plan heeft vandaag weer een mooie verbreding gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat dit plan helpt de delta veiliger te maken en Vietnam welvarender’, aldus minister Schultz. Het deltaplan bevat een lange termijnvisie en praktische aanbevelingen voor een duurzame en veilige ontwikkeling van de rivierdelta.

Op 22 september vond na een ontmoeting tussen premier Rutte en vice premier Hai het 4e intergouvernementele overleg plaats. Vietnam is een van de 5 meest bedreigde deltalanden in de wereld en heeft daarom Nederland gevraagd om mee te werken aan een strategisch plan om het waterbeheer op orde te brengen en zich te weren tegen overstromingen en droogte. De eerste resultaten zijn reeds opgeleverd in december 2013. Minister Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, overhandigde toen het eerste Mekong Delta Plan, samen met haar Vietnamese counterpart, aan de Vietnamese vicepremier.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)