Prinsjesdag 2014: Versterken economische groei

Meer en betere financiering voor MKB-ondernemers. Meer ruimte voor startups. Een Toekomstfonds om innovatie te stimuleren. Extra inzet op agrarische export. Versterking van particulier initiatief in de natuur. Met een breed pakket aan maatregelen willen minister Kamp en staatssecretaris Dijksma het voorzichtige herstel van de economie verder ondersteunen. Dit staat in de begroting 2015 van het ministerie van Economische Zaken (EZ) die de bewindspersonen dinsdag 16 september 2014 aan de Kamer hebben gestuurd. Komend jaar ligt de focus van het ministerie op duurzame innovatie en ondernemerschap.

Excellent ondernemersklimaat

MKB-ondernemers krijgen in 2015 fors meer ruimte om te groeien. Mede dankzij een speciale ambassadeur, de ‘Special Envoy’ voor startups, krijgen startups en groeiende bedrijven volop de ruimte om te ondernemen en te groeien. Deze Envoy gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan om zich in ons land te vestigen. De financiële ruimte van het MKB wordt verruimd dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte. Door EZ gesteunde campagnes rond alternatieve financieringsvormen verbreden bovendien het financieringsaanbod.

Een sterk innovatievermogen

Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van € 200 miljoen. Dit fonds zal het innovatieve MKB en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve MKB bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar €30 miljoen. De focus ligt daarbij op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.

Nieuwe impulsen voor duurzame energie

Komend jaar wordt de overgang naar een duurzame, efficiënte en onafhankelijke energiehuishouding versneld. Door versoepeling van wetgeving wordt het gemakkelijker voor particulieren om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. In 2015 komt er daarnaast € 3,5 miljard beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen, zodat uiteindelijk de energierekening omlaag kan.

Extra inzet op agrarische export

Nederland is wereldspeler in agrarische producten en wil deze positie komend jaar versterken door extra inzet op export. De Russische boycot vergroot het belang van het vinden van nieuwe afzetmarkten. Het ministerie organiseert daarvoor komend jaar handelsmissies en promotieactiviteiten voor agrarische producten, kennis en technologie. Ook wordt ingezet op bredere toegang tot bestaande markten en meer financieringsmogelijkheden voor exportbedrijven. De aandacht gaat met name uit naar China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Japan, Korea en de Verenigde Staten.

Versterking van particulier initiatief voor natuur

Natuurinitiatieven kunnen volgend jaar rekenen op extra ondersteuning. Het kabinet trekt € 35 miljoen uit om groen ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wordt groen vrijwilligerswerk gestimuleerd. Met deze maatregelen wil het kabinet de natuur versterken. Ook treedt in 2015 de Natuurbeschermingswet in werking. Door vereenvoudiging van regels blijft de biodiversiteit beschermd, komt er meer draagvlak voor de natuur en blijft er ruimte voor ondernemerschap.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat