Miljoeneninvestering in spoor Friesland

Het spoor vanuit Leeuwarden naar Stavoren en naar Harlingen wordt deze zomervakantie flink onder handen genomen. In totaal 13 kilometer spoor, vijf wissels en zeven overwegen worden vernieuwd. Zo blijft het spoor ook in de toekomst betrouwbaar en veilig.

Dag en nacht

Met de vernieuwingsoperatie is ruim zes miljoen euro gemoeid. Aannemer Strukton zal er dagenlang, 24 uur per dag, met soms wel 70 spoorwerkers tegelijk aan de slag zijn. Ook wordt een robottrein ingezet die volautomatisch spoorstaven en dwarsliggers vernieuwt. Voor reizigers betekent dit flinke hinder, maar door zoveel mogelijk werk ineens te verzetten wordt de totale hinder verminderd.

Vakantiegangers

Er rijden geen doorgaande treinen op het spoor van Leeuwarden naar Harlingen van 20 juli tot 28 juli. Hetzelfde geldt voor Leeuwarden-Stavoren van 7 tot 18 augustus. Beide werkzaamheden zijn in de vakantieperiode ingepland omdat er dan minder reizigers zijn. Vervoerder Arriva zet bussen in.

Cijfers

In totaal zullen op beide trajecten samen circa 21.000 nieuwe dwarsliggers, 32.000 ton nieuwe ballast (spoorgrind) en 12.000 meter aan nieuwe spoorstaaf worden aangebracht verdeeld over 13 kilometer spoor. Ook wordt het spoor op de brug over het Van Harinxmakanaal aangepakt.

Geleidelijnen

Om de hinder en kosten te beperken, wordt zoveel mogelijk ander werk ook in deze periode gedaan. Zo wordt ook gewerkt aan het aanpassen van geleidelijnen op stations, schouwpaden en taluds.

ProRail werkt aan de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. Het is noodzakelijk voor verdere verbetering en groei van het treinverkeer. Reizigers en verladers kunnen er dan meer op vertrouwen dat de treinreis zonder vertraging en comfortabel verloopt. De samenleving investeert daar via ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en provincies jaarlijks ruim 1 miljard euro in. Spoorknooppunten worden daarmee slimmer ingericht. Treinen rijden meer onafhankelijk van elkaar de stations in en uit. Door vernieuwing van bestaand spoor worden storingen in de toekomst voorkomen. Stations worden ruimer en comfortabeler.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail