Ballast Nedam: Operationeel tegenvallend derde kwartaal

• Verdergaande reorganisaties betreffen ongeveer 250 arbeidsplaatsen

• Stabiele orderportefeuille van € 1 630 miljoen

• Bijgestelde prognose 2013: negatief operationeel resultaat

De markten voor de bouw en infra bleven onder druk staan. De concurrentie en prijsdruk namen daardoor nog steeds toe. We verwachten dat deze situatie nog wel enige tijd zal aanhouden.

De resultaten in het derde kwartaal waren tegenvallend. Tegenvallende resultaten werden behaald op een groot project en op een aantal regionale infraprojecten, die reeds waren gestart voor de eind vorig jaar in gang gezette herstructurering van die regionale infrabedrijven. Daarbij is ook het risicoprofiel toegenomen door de onzekerheid over een substantieel meerwerk bij een groot project. Er was ook sprake van behoorlijke verliezen bij twee specialistische bedrijven.

De regionale bouwbedrijven, de specialistische bedrijven en het hoofdkantoor worden in het vierde kwartaal verdergaand gereorganiseerd. Hierbij zullen ongeveer 250 arbeidsplaatsen vervallen met een reorganisatielast van ongeveer € 7 miljoen. Het management van de regionale bouwbedrijven en de specialistische bedrijven is aangepast.

De orderportefeuille nam in het derde kwartaal toe van € 1 567 miljoen op halfjaar tot € 1 630 miljoen door onder meer het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad, de E- en F-pieren op Schiphol, de ontwikkeling van (Y)ours Leiden en 157 nieuwbouwwoningen in Amsterdam.

Het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65%) en Royal Imtech (35%), heeft financial close bereikt voor het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Onder de DBFMO-overeenkomst met de Rijksgebouwendienst is Pi2 verantwoordelijk voor ontwerp, nieuwbouw, financiering, onderhoud en het facilitaire beheer met een looptijd vanaf beschikbaarheid van 25 jaar. Ook is financial close bereikt voor de werkzaamheden voor de overgang naar de centrale security op Schiphol. Ballast Nedam verzorgt de realisatie van een overlaging op de E- en de F-pier en de realisatie van een uitbouw van de terminal tussen deze pieren.

Fase 1B van (Y)ours Leiden bestaat uit 117 startersappartementen, waarvan 60 huur- en 57 koopwoningen. Van de koopwoningen is ruim 90% verkocht. VORM Ontwikkeling, Ballast Nedam en Syntrus Achmea Real Estate & Finance ontwikkelen en realiseren (Y)ours Leiden, de meest duurzame studentencampus van Europa met 1900 studentenwoningen, 205 starterswoningen en bijbehorende voorzieningen.

In opdracht van woningcorporatie Ymere worden twee van de vijf woongebouwen aan de Tugelaweg in Amsterdam-Oost vervangen door gemengde nieuwbouw. De 157 nieuwbouwwoningen zijn een combinatie van 85 woningen voor de sociale huur, 33 voor de markthuur en 39 koopwoningen.

Nog niet in de orderportefeuille opgenomen is het integrale prestatiecontract voor het operationeel beheer en onderhoud van alle droge infrastructuur van het Havenbedrijf Rotterdam voor een periode van 5 jaar, dat Ballast Nedam in het derde kwartaal heeft gewonnen. Studentenhuisvester DUWO heeft onlangs besloten de laatste fase van de herontwikkeling en nieuwbouw van de campus Uilenstede in Amstelveen modulair te bouwen. Het gebouw met 233 nieuwe woningen zal er precies zo uit zien als de andere nieuwe gebouwen op de campus. Modulair bouwen tot een hoogte van 11 bouwlagen is een primeur voor Ursem Modulaire Bouwsystemen.

De netto financieringspositie bestond uit een schuldpositie € 116 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 44 miljoen. Op halfjaar was de schuldpositie € 124 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde.

In juli is de verkoop van het grondstoffenbedrijf Yvoir afgerond. Deze verkoop past in de doelstelling van Ballast Nedam om de financiële positie te versterken. De gesprekken met betrekking tot de verkoop van de deelneming in het grondstoffenbedrijf Beheermaatschappij Bontrup zijn gaande. Met Remex Mineralstoff, die een niet-bindend bod had uitgebracht op Feniks Recycling is vooralsnog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden.

Zonder rekening te houden met resultaten van desinvesteringen verwachten we voor geheel 2013 een negatief operationeel resultaat door de tegenvallende resultaten van een aantal bedrijven en de verdergaande reorganisaties. Gezien de nog bestaande onzekerheden betreffende een substantieel meerwerk bij een groot project en het al dan niet afronden van desinvesteringen in 2013 kwantificeren we de prognose niet verder. In het halfjaarbericht gaven wij een prognose voor geheel 2013 van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV

Ballast Nedam: Operationeel tegenvallend derde kwartaal | Infrasite

Ballast Nedam: Operationeel tegenvallend derde kwartaal

• Verdergaande reorganisaties betreffen ongeveer 250 arbeidsplaatsen

• Stabiele orderportefeuille van € 1 630 miljoen

• Bijgestelde prognose 2013: negatief operationeel resultaat

De markten voor de bouw en infra bleven onder druk staan. De concurrentie en prijsdruk namen daardoor nog steeds toe. We verwachten dat deze situatie nog wel enige tijd zal aanhouden.

De resultaten in het derde kwartaal waren tegenvallend. Tegenvallende resultaten werden behaald op een groot project en op een aantal regionale infraprojecten, die reeds waren gestart voor de eind vorig jaar in gang gezette herstructurering van die regionale infrabedrijven. Daarbij is ook het risicoprofiel toegenomen door de onzekerheid over een substantieel meerwerk bij een groot project. Er was ook sprake van behoorlijke verliezen bij twee specialistische bedrijven.

De regionale bouwbedrijven, de specialistische bedrijven en het hoofdkantoor worden in het vierde kwartaal verdergaand gereorganiseerd. Hierbij zullen ongeveer 250 arbeidsplaatsen vervallen met een reorganisatielast van ongeveer € 7 miljoen. Het management van de regionale bouwbedrijven en de specialistische bedrijven is aangepast.

De orderportefeuille nam in het derde kwartaal toe van € 1 567 miljoen op halfjaar tot € 1 630 miljoen door onder meer het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad, de E- en F-pieren op Schiphol, de ontwikkeling van (Y)ours Leiden en 157 nieuwbouwwoningen in Amsterdam.

Het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65%) en Royal Imtech (35%), heeft financial close bereikt voor het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Onder de DBFMO-overeenkomst met de Rijksgebouwendienst is Pi2 verantwoordelijk voor ontwerp, nieuwbouw, financiering, onderhoud en het facilitaire beheer met een looptijd vanaf beschikbaarheid van 25 jaar. Ook is financial close bereikt voor de werkzaamheden voor de overgang naar de centrale security op Schiphol. Ballast Nedam verzorgt de realisatie van een overlaging op de E- en de F-pier en de realisatie van een uitbouw van de terminal tussen deze pieren.

Fase 1B van (Y)ours Leiden bestaat uit 117 startersappartementen, waarvan 60 huur- en 57 koopwoningen. Van de koopwoningen is ruim 90% verkocht. VORM Ontwikkeling, Ballast Nedam en Syntrus Achmea Real Estate & Finance ontwikkelen en realiseren (Y)ours Leiden, de meest duurzame studentencampus van Europa met 1900 studentenwoningen, 205 starterswoningen en bijbehorende voorzieningen.

In opdracht van woningcorporatie Ymere worden twee van de vijf woongebouwen aan de Tugelaweg in Amsterdam-Oost vervangen door gemengde nieuwbouw. De 157 nieuwbouwwoningen zijn een combinatie van 85 woningen voor de sociale huur, 33 voor de markthuur en 39 koopwoningen.

Nog niet in de orderportefeuille opgenomen is het integrale prestatiecontract voor het operationeel beheer en onderhoud van alle droge infrastructuur van het Havenbedrijf Rotterdam voor een periode van 5 jaar, dat Ballast Nedam in het derde kwartaal heeft gewonnen. Studentenhuisvester DUWO heeft onlangs besloten de laatste fase van de herontwikkeling en nieuwbouw van de campus Uilenstede in Amstelveen modulair te bouwen. Het gebouw met 233 nieuwe woningen zal er precies zo uit zien als de andere nieuwe gebouwen op de campus. Modulair bouwen tot een hoogte van 11 bouwlagen is een primeur voor Ursem Modulaire Bouwsystemen.

De netto financieringspositie bestond uit een schuldpositie € 116 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 44 miljoen. Op halfjaar was de schuldpositie € 124 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde.

In juli is de verkoop van het grondstoffenbedrijf Yvoir afgerond. Deze verkoop past in de doelstelling van Ballast Nedam om de financiële positie te versterken. De gesprekken met betrekking tot de verkoop van de deelneming in het grondstoffenbedrijf Beheermaatschappij Bontrup zijn gaande. Met Remex Mineralstoff, die een niet-bindend bod had uitgebracht op Feniks Recycling is vooralsnog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden.

Zonder rekening te houden met resultaten van desinvesteringen verwachten we voor geheel 2013 een negatief operationeel resultaat door de tegenvallende resultaten van een aantal bedrijven en de verdergaande reorganisaties. Gezien de nog bestaande onzekerheden betreffende een substantieel meerwerk bij een groot project en het al dan niet afronden van desinvesteringen in 2013 kwantificeren we de prognose niet verder. In het halfjaarbericht gaven wij een prognose voor geheel 2013 van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV