Economische Zaken: Extra investeringen in economie en natuur

Meer steun voor ondernemers bij het verkrijgen van krediet voor gezonde groeiplannen. Meer investeringen van pensioenfondsen en verzekeraars in de Nederlandse economie. Het aantrekkelijk maken van investeringen in natuurontwikkelingsprojecten. Dat zijn de belangrijkste maatregelen uit de begroting 2014 van het ministerie van Economische Zaken die minister Kamp en staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Ondernemers krijgen meer kredietkansen

Startende ondernemers krijgen betere toegang tot risicokapitaal om hun groeiplannen te kunnen financieren. Speciaal voor startende ondernemers wordt €75 miljoen extra gestort in het zogeheten Innovatiefonds MKB+. Ook gaat er €30 miljoen extra naar kredietinstelling Qredits om leningen van maximaal €150.000 te verstrekken aan kleine bedrijven die bij de bank niet aan krediet kunnen worden geholpen. Ook de pensioenfondsen en verzekeraars (€30 miljoen) en de banken zelf (€15 miljoen) leggen extra kapitaal voor Qredits in.

Stimuleren van alternatieve vormen van financiering

Naast de ruimte die er nog is in bestaande garantieregelingen voor MKB-financiering komt €5 miljoen extra beschikbaar zodat het garantiepercentage voor kleinere leningen tijdelijk verder kan worden verhoogd. Deze verruiming gaat per direct in. Tenslotte wordt nog eens €5 miljoen extra uitgetrokken om ondernemers voor te lichten over de mogelijkheden van financiering en ter stimulering van alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding en kredietunies.

Institutionele beleggers steken geld in Nederlandse economie

Pensioenfondsen en verzekeraars zien kansen om meer van hun vermogen te investeren in de Nederlandse economie. Daarom gaat het kabinet met deze partijen een ‘Nederlandse Investeringsinstelling’ opzetten. Het kabinet reserveert €10 miljoen voor (administratieve) opstartkosten. Deze instelling moet er voor zorgen dat de vormgeving en bundeling van investeringsprojecten zodanig is dat zij aantrekkelijk zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is te denken aan investeringsprojecten in de woningbouw, infrastructuur en de zorg. Ook zetten verzekeraars en pensioenfondsen een fonds van €200 miljoen op waarmee kredieten aan het MKB kunnen worden verleend.

Meer aandacht voor natuur en dierenwelzijn

Gezonde en welzijnsvriendelijk gehouden dieren, gezonde planten en gezond plantmateriaal zijn van belang voor de Nederlandse concurrentiepositie: groen en groei gaan hand in hand. Het kabinet staat een drastische afname van het gebruik van antibiotica door de veehouderij voor. Volgend jaar worden met de sector plannen uitgevoerd om de gezamenlijke doelstelling van 70% minder gebruik van antibiotica in 2015 ten opzichte van 2009 te halen.

Duurzaam

Ook gaat de overheid volgend jaar samen met de sector plannen uitwerken om alle stallen vanaf 2015 duurzaam te bouwen. Er komen aanvullende maatregelen die directe duurzaamheidseffecten hebben, zoals verbetering van diertransporten, minder ingrepen bij dieren en een betere fokkerij van gezelschapsdieren. De nieuwe Wet Natuurbescherming wordt volgend jaar van kracht en zorgt voor minder regels. Investeren in natuurontwikkelingsprojecten wordt interessanter, omdat het aanvragen van vergunningen en ontheffingen makkelijker wordt. Tenslotte worden in 2014 Europese afspraken ingevoerd die er voor moeten zorgen dat de Nederlandse visserijsector duurzamer wordt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat