Heijmans realiseert bescheiden resultaat in moeilijke markt


· Onderliggend operationeel resultaat € 2 miljoen positief;

· Omzet 1e halfjaar daalt tot € 929 miljoen (1e halfjaar 2012: € 1.064 miljoen);

· Aantal verkochte woningen vergelijkbaar met 1e helft 2012 (386 vs. 400) – aandeel verkochte woningen aan particulieren toegenomen;

· Omzet en resultaat Wegen, Civiel, België en Duitsland stabiel – resultaat Utiliteit positief, omzet Vastgoed en Woningbouw loopt verder terug;

· Netto resultaat € 5 miljoen negatief onder meer door reorganisatielasten;

· Orderportefeuille: € 1,9 miljard ultimo juni 2013 vs. € 2,0 miljard ultimo 2012;

· Netto schuld € 214 miljoen per ultimo juni 2013 (€ 234 miljoen 1e helft 2012), solvabiliteit 27%;

· Uitbreiding aandelenkapitaal met bijna 10%: de emissie wordt ondersteund door grootaandeelhouders van Heijmans, waarvan één grootaandeelhouder, alsook het management, zich heeft gecommitteerd.

Bert van der Els, voorzitter Raad van Bestuur Heijmans:

‘De markt blijft pittig en uitdagend. De genomen maatregelen bij Utiliteit leiden tot een eerste voorzichtig positief resultaat. Wegen, Civiel, België en Duitsland laten een stabiele ontwikkeling zien. Vastgoed en Woningbouw lopen echter verder terug. Het uitbouwen van ons innovatief vermogen is voor ons dé manier om toegevoegde waarde te creëren. Met Smart Highway als boegbeeld krijgen onze innovaties veel internationale belangstelling, waaraan we de komende tijd opvolging zullen geven. Om de balans te versterken maar ook ten behoeve van verdere ontwikkeling en positieversterking in innovatie, zijn we voornemens het aandelenkapitaal met bijna 10% uit te breiden. De emissie wordt ondersteund door grootaandeelhouders van Heijmans, waarvan één grootaandeelhouder, alsook het management, zich heeft gecommitteerd.’

Meer informatie op Heijmans.nl.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV