Nieuwe Crisis- en herstelwet projecten

Op 5 juli 2013 is – met de publicatie in het Staatsblad – de zesde tranche Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. De nieuwe initiatieven staan voor een groot deel in het teken van duurzaamheid. Het gaat onder meer om 3 innovatieve experimenten. Door gebruik te maken van de Chw kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd, die tot nu toe niet of moeilijk van de grond kwamen.

De gemeenten Amsterdam, Beuningen, Den Helder, Maastricht, Overbetuwe en Tynaarloo kunnen gaan experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. Platform 31 begeleidt dit experiment. Daarnaast zijn er twee innovatieve experimenten in de gemeenten Assen en Katwijk. Doordat twee bestemmingsplannen in deze gemeenten een verlengde looptijd van 20 in plaats van 10 jaar krijgen, kunnen deze gemeenten flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden.

Ook zijn met ingang van 5 juli twee nieuwe categorieën projecten aan de Crisis- en herstelwet toegevoegd. Het gaat dan om duurzame mobiliteit (de aanleg of uitbreiding van energielaadpunten (o.a. voor waterstof) voor voertuigen, en de transformatie van kantoren en industriële gebouwen naar andere bestemmingen. Dergelijke initiatieven, die bij uitstek bijdragen aan duurzaamheid, kunnen nu sneller van de grond komen.

Het bedrijventerrein Amsterdam Connecting Trade (ACT)/A4 Zone West (een bedrijventerrein van 142 ha aan de zuidkant van Schiphol), en Schiphol Logistics Park (SLP) (een bedrijventerrein van 53 ha aan de zuidkant van Schiphol), zijn aangewezen als gebieden waar de gemeente gebruik kan maken van de bestuursrechtelijke versnellingsmogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Zo doet de Raad van State binnen zes maanden uitspraak bij geschillen na vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet kunnen tot 1 oktober 2013 projecten worden aangemeld via postbus.chw@minienm.nl of telefonisch (070-4561257).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)