Structurele bijdrage logistieke sector aan economie niet vanzelfsprekend

• Vlakke volumes en druk op marge houdt aan

• Inzet logistieke data is dé weg naar innovatie

• Sector moet sneller kunnen veranderen

De sector Transport en Logistiek heeft een goede uitgangspositie om een structurele bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Maar de sector moet zich daarvoor sneller aan veranderende marktomstandigheden kunnen aanpassen. Focus op kostenbeheersing is niet langer voldoende en de volumes van vrijwel alle branches blijven vlak. Maar door slimmer om te gaan met logistiek, heldere keuzes te maken en data te analyseren kunnen ondernemers ontwikkelingen een stap voor zijn en klanten adviseren over innovatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken. Dit concludeert ABN AMRO in haar visie op Transport en Logistiek.

Tijdig schakelen is cruciaal

De meeste logistieke bedrijven hebben een duidelijke efficiencyslag gemaakt en zijn inmiddels lean en mean. “Nu staan zij voor de uitdaging om snel en tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in een onvoorspelbare markt. Alles draait om het vermogen van bedrijven om blijvend snel te kunnen veranderen. Het is de kunst een strategie te ontwikkelen die tot continuïteit leidt. Efficiency en snel kunnen schakelen, zijn hierbij cruciaal”, benadrukt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.”

Vrachtvolumes trekken licht aan in 2013

Vrijwel alle branches in de transport en logistieke sector hebben te maken met lage volumescenario’s. Zo liggen de volumes van de binnenvaart op een laag niveau en verwacht ABN AMRO geen duidelijke kentering in 2013 voor deze branche. Hoewel de industriële productie licht groeit en de volumes naar Duitsland toenemen, nemen tegelijkertijd de volumes in de detailhandel en bouw af. Hieronder lijden ook de spoorvervoerders en het goederenvervoer over de weg. In het wegvervoer leidt overcapaciteit tot een aanhoudende felle concurrentie die vooral op prijs wordt gevoerd. ABN AMRO verwacht per saldo dat de vrachtvolumes in de branche in 2013 licht aantrekken, maar de druk op de marge blijft bestaan.

Duitse economie als lichtpunt

De Duitse economie houdt aardig stand en dat is goed nieuws voor de sector. Niet alleen de transporteurs plukken hier de vruchten van, Maar ook de expediteurs profiteren van de toenemende goederenstromen naar Duitsland waardoor zij vorig jaar nog een lichte winst hebben geboekt. Zij zagen de omzet met 2 procent groeien. Wel is er bij de expediteurs meer sprake van concurrentie en moeten zij efficiënter en flexibeler werken.

Toekomst

Verdere automatisering zal zorgen voor optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het genereren van meer en kwalitatief betere stuurinformatie. Er liggen duidelijke kansen op dit vlak. TLN onderzoek dit jaar wijst uit dat 56% van alle transportbedrijven tablets en/of smartphones gebruikt in zowel back als front office. Dat is een startpunt. Door slimmer om te gaan met logistiek kan de beladingsgraad verbeteren en kunnen ondernemers én opdrachtgevers samen hun rendement op logistieke activiteiten verbeteren. Tegelijkertijd levert een verder geautomatiseerde omgeving meer managementinformatie waarmee dienstverlening beter kan worden aangesloten op bestaande en toekomstige klantbehoeften. Het gebruik van dashboards om performance te meten en inzicht te geven in kosten en het real time online informatie geven over snelheid en tijdigheid zijn voorbeelden van toepassingen die de concurrentiepositie van de transportsector zullen verbeteren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ABN AMRO