Strukton verbetert nettoresultaat en realiseert hogere omzet

Strukton realiseerde in 2012 met gemiddeld 5.873 medewerkers een omzet van EUR 1.354,3 miljoen.

• Verbetering van het nettoresultaat naar EUR 18,2 miljoen (2011: EUR 14,4 miljoen)

• Omzetstijging van 2,7% tot EUR 1.354 miljoen (2011: EUR 1.318 miljoen)

• Operationeel resultaat van EUR 45,6 miljoen (2011: EUR 55,3 miljoen)

• Verbetering van de solvabiliteit naar 24,0% (2011: 23,2%)

• Orderportefeuille nagenoeg onveranderd op EUR 1,9 miljard (2011: EUR 2,0 miljard)

Gerard Sanderink, directievoorzitter: ‘In 2012 heeft Strukton een redelijk resultaat geboekt, zeker in het licht van de huidige marktomstandigheden. Strukton verwacht dat het nog enkele jaren duurt voordat de markt een opleving vertoont. Mede daarom is in 2012 gekozen voor een meer internationale inzet van de specialismen die Strukton in huis heeft. Daarnaast kiest Strukton daar waar mogelijk voor een integrale aanpak van opdrachten. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de markt, waar opdrachtgevers de hele zorg voor een project voor een lange periode willen overdragen.

Als gevolg van de marktomstandigheden is het operationeel resultaat lager uitgekomen dan in 2011. Het nettoresultaat is hoger dan in 2011 vanwege twee eenmalige baten. Het betreft de badwill inzake de acquisitie van wegenbouwer Ooms Nederland Holding bv en de belastingbate uit de formele liquidatie van een buitenlandse vestiging.

De omzet was in 2012 iets hoger dan het jaar ervoor. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overname van de wegenbouwactiviteiten van Ooms Nederland Holding bv. Exclusief deze overname is de omzet licht gedaald. Een positieve invloed op de omzet is afkomstig van grote projecten De Groene Loper bij de A2 in Maastricht en de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rotterdam, die beide in 2012 ten volle tot uitvoering zijn gekomen.

Strukton opereert in een nog altijd krimpende markt. Ook in andere sectoren wordt de recessie gevoeld, maar in de bouwsector is het effect nog groter, mede door de teruglopende overheidsbestedingen. Er wordt wel geïnvesteerd in infrastructuur, maar het is moeilijker om opdrachten te verwerven. Al heeft de sector de ambitie om de kwaliteit van de bieding het zwaarst te laten wegen, in de praktijk is vooral de prijs waarvoor het werk wordt aangeboden vaak nog doorslaggevend.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton

Strukton verbetert nettoresultaat en realiseert hogere omzet | Infrasite

Strukton verbetert nettoresultaat en realiseert hogere omzet

Strukton realiseerde in 2012 met gemiddeld 5.873 medewerkers een omzet van EUR 1.354,3 miljoen.

• Verbetering van het nettoresultaat naar EUR 18,2 miljoen (2011: EUR 14,4 miljoen)

• Omzetstijging van 2,7% tot EUR 1.354 miljoen (2011: EUR 1.318 miljoen)

• Operationeel resultaat van EUR 45,6 miljoen (2011: EUR 55,3 miljoen)

• Verbetering van de solvabiliteit naar 24,0% (2011: 23,2%)

• Orderportefeuille nagenoeg onveranderd op EUR 1,9 miljard (2011: EUR 2,0 miljard)

Gerard Sanderink, directievoorzitter: ‘In 2012 heeft Strukton een redelijk resultaat geboekt, zeker in het licht van de huidige marktomstandigheden. Strukton verwacht dat het nog enkele jaren duurt voordat de markt een opleving vertoont. Mede daarom is in 2012 gekozen voor een meer internationale inzet van de specialismen die Strukton in huis heeft. Daarnaast kiest Strukton daar waar mogelijk voor een integrale aanpak van opdrachten. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de markt, waar opdrachtgevers de hele zorg voor een project voor een lange periode willen overdragen.

Als gevolg van de marktomstandigheden is het operationeel resultaat lager uitgekomen dan in 2011. Het nettoresultaat is hoger dan in 2011 vanwege twee eenmalige baten. Het betreft de badwill inzake de acquisitie van wegenbouwer Ooms Nederland Holding bv en de belastingbate uit de formele liquidatie van een buitenlandse vestiging.

De omzet was in 2012 iets hoger dan het jaar ervoor. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overname van de wegenbouwactiviteiten van Ooms Nederland Holding bv. Exclusief deze overname is de omzet licht gedaald. Een positieve invloed op de omzet is afkomstig van grote projecten De Groene Loper bij de A2 in Maastricht en de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rotterdam, die beide in 2012 ten volle tot uitvoering zijn gekomen.

Strukton opereert in een nog altijd krimpende markt. Ook in andere sectoren wordt de recessie gevoeld, maar in de bouwsector is het effect nog groter, mede door de teruglopende overheidsbestedingen. Er wordt wel geïnvesteerd in infrastructuur, maar het is moeilijker om opdrachten te verwerven. Al heeft de sector de ambitie om de kwaliteit van de bieding het zwaarst te laten wegen, in de praktijk is vooral de prijs waarvoor het werk wordt aangeboden vaak nog doorslaggevend.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton