Jaarcijfers Movares Group over 2012 licht positief

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft ondanks de moeilijke marktomstandigheden 2012 met een licht positief resultaat afgesloten. Het bedrijf heeft een aantal anticyclische maatregelen genomen die van groot belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Voorbeelden zijn investeringen in innovatie, business ontwikkeling en technische automatisering. Nu investeren om er na de crisis sterker uit te komen is de gedachte.

De totale omzet van Movares Group over 2012 was € 145,4 miljoen met een bedrijfsresultaat van € 6,3 miljoen. Vergeleken met 2011 is onze omzet gedaald. De bedrijfsresultaten daarentegen zijn iets gestegen: van € 6,1 miljoen in 2011 naar € 6,3 miljoen in 2012. De nettowinst in 2012 bedraagt € 1,6 miljoen. Hiervan wordt € 1,4 miljoen uitgekeerd als dividend. Het personeelsbestand is afgenomen van 1442 fte in 2011 naar 1348 eind 2012.

Organisatieaanpassing

Halverwege 2012 werden de divisies Infrastructuur en Mobiliteit & Ruimte samengevoegd tot één nieuwe divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Doel was de organisatie marktgerichter en goedkoper te maken. De samenvoeging had reeds in 2012 de eerste positieve resultaten.

Benoemingen

In 2012 namen we afscheid van Klaas Strijbis, onze commercieel directeur. Hij is opgevolgd door Jacco Buisman. Leo Nelissen nam afscheid als voorzitter van onze R.v.C. en werd opgevolgd door Friso de Zeeuw. Jeroen de Haas (Eneco) trad aan als nieuw lid van de Raad.

Duurzaamheid

Movares hecht aan een duurzame bedrijfsvoering. We functioneren CO2-neutraal en staan op trede 5 van de CO2-ladder. Ons keteninitiatief, De Duurzame Leverancier telt bijna 800 deelnemers en neemt in 2013 de duurzaamheidsite van Bouwend Nederland over. Verder werkt Movares samen met de Dutch Green Building Council aan de ontwikkeling van BREEAM-gebied waarmee duurzaamheid snel en gestructureerd in kaart kan worden gebracht. De Movares Foundation die in 2012 van start ging, ontwikkelt onder meer tal van initiatieven waaronder werkervaringsplekken voor hoog opgeleide vluchtelingen.

Projecten

De divisie Rail is succesvol met het treinbeveiligingssysteem Eurolocking (PLC Interlocking). Dit systeem is door Movares in samenwerking met ProRail ontwikkeld. Door gebruik te maken van kant-en-klare onderdelen uit de procesindustrie, kan het spoor sneller en goedkoper worden beveiligd. Movares is verder betrokken bij tal van stationsprojecten en het landelijke programma Ruimte voor de Fiets. Voor Rijkswaterstaat voert Movares multidisciplinaire inspecties uit, onder meer in het kader van het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK). Hierbij wordt de prestatie van een object vastgesteld op basis van betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik. Op energiegebied zijn wij betrokken bij interessante opdrachten voor klanten zoals TenneT, EnergieNL en Stedin. Ook zijn wij in actief op het terrein van de gemeentelijke en provinciale overheden. Op gebied van water zijn wij onder meer betrokken bij veilige en efficiënte dijkversterkingsprojecten.

Buitenland

Zoals reeds eerder kenbaar gemaakt hebben wij een proces ingezet om ons bedrijf in Polen te verkopen. Het afgelopen jaar hebben er verschillende trajecten gelopen, maar helaas heeft dat niet tot een uiteindelijke verkoop geresulteerd. Movares Deutschland deed het goed, al was er sprake van een iets minder resultaat dan in voorgaande jaren.

De markt in 2013

Naar verwachting zal de economische situatie op afzienbare termijn niet verbeteren. Verbeteringen zullen we moeten zoeken door samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners mooie projecten te realiseren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De nadruk ligt sterker op het samenwerken mét onze klanten in plaats voor onze klanten. Dit biedt meerwaarde, zowel in projecten als in de branche alsook op persoonlijk vlak.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares

Jaarcijfers Movares Group over 2012 licht positief | Infrasite

Jaarcijfers Movares Group over 2012 licht positief

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft ondanks de moeilijke marktomstandigheden 2012 met een licht positief resultaat afgesloten. Het bedrijf heeft een aantal anticyclische maatregelen genomen die van groot belang zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Voorbeelden zijn investeringen in innovatie, business ontwikkeling en technische automatisering. Nu investeren om er na de crisis sterker uit te komen is de gedachte.

De totale omzet van Movares Group over 2012 was € 145,4 miljoen met een bedrijfsresultaat van € 6,3 miljoen. Vergeleken met 2011 is onze omzet gedaald. De bedrijfsresultaten daarentegen zijn iets gestegen: van € 6,1 miljoen in 2011 naar € 6,3 miljoen in 2012. De nettowinst in 2012 bedraagt € 1,6 miljoen. Hiervan wordt € 1,4 miljoen uitgekeerd als dividend. Het personeelsbestand is afgenomen van 1442 fte in 2011 naar 1348 eind 2012.

Organisatieaanpassing

Halverwege 2012 werden de divisies Infrastructuur en Mobiliteit & Ruimte samengevoegd tot één nieuwe divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Doel was de organisatie marktgerichter en goedkoper te maken. De samenvoeging had reeds in 2012 de eerste positieve resultaten.

Benoemingen

In 2012 namen we afscheid van Klaas Strijbis, onze commercieel directeur. Hij is opgevolgd door Jacco Buisman. Leo Nelissen nam afscheid als voorzitter van onze R.v.C. en werd opgevolgd door Friso de Zeeuw. Jeroen de Haas (Eneco) trad aan als nieuw lid van de Raad.

Duurzaamheid

Movares hecht aan een duurzame bedrijfsvoering. We functioneren CO2-neutraal en staan op trede 5 van de CO2-ladder. Ons keteninitiatief, De Duurzame Leverancier telt bijna 800 deelnemers en neemt in 2013 de duurzaamheidsite van Bouwend Nederland over. Verder werkt Movares samen met de Dutch Green Building Council aan de ontwikkeling van BREEAM-gebied waarmee duurzaamheid snel en gestructureerd in kaart kan worden gebracht. De Movares Foundation die in 2012 van start ging, ontwikkelt onder meer tal van initiatieven waaronder werkervaringsplekken voor hoog opgeleide vluchtelingen.

Projecten

De divisie Rail is succesvol met het treinbeveiligingssysteem Eurolocking (PLC Interlocking). Dit systeem is door Movares in samenwerking met ProRail ontwikkeld. Door gebruik te maken van kant-en-klare onderdelen uit de procesindustrie, kan het spoor sneller en goedkoper worden beveiligd. Movares is verder betrokken bij tal van stationsprojecten en het landelijke programma Ruimte voor de Fiets. Voor Rijkswaterstaat voert Movares multidisciplinaire inspecties uit, onder meer in het kader van het project Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK). Hierbij wordt de prestatie van een object vastgesteld op basis van betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor operationeel en toekomstig gebruik. Op energiegebied zijn wij betrokken bij interessante opdrachten voor klanten zoals TenneT, EnergieNL en Stedin. Ook zijn wij in actief op het terrein van de gemeentelijke en provinciale overheden. Op gebied van water zijn wij onder meer betrokken bij veilige en efficiënte dijkversterkingsprojecten.

Buitenland

Zoals reeds eerder kenbaar gemaakt hebben wij een proces ingezet om ons bedrijf in Polen te verkopen. Het afgelopen jaar hebben er verschillende trajecten gelopen, maar helaas heeft dat niet tot een uiteindelijke verkoop geresulteerd. Movares Deutschland deed het goed, al was er sprake van een iets minder resultaat dan in voorgaande jaren.

De markt in 2013

Naar verwachting zal de economische situatie op afzienbare termijn niet verbeteren. Verbeteringen zullen we moeten zoeken door samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners mooie projecten te realiseren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De nadruk ligt sterker op het samenwerken mét onze klanten in plaats voor onze klanten. Dit biedt meerwaarde, zowel in projecten als in de branche alsook op persoonlijk vlak.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares