Nederland draagt 200 miljoen euro bij voor klimaatbeleid

In 2013 zal Nederland in totaal 200 miljoen euro bijdragen aan internationale klimaatfinanciering. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft dat in samenspraak met het kabinet vandaag namens Nederland bekendgemaakt op de VN-klimaattop in Doha/Qatar. Nederland is zijn afspraken in het kader van het Fast Start Finance (afspraken uit Kopenhagen over financiering 2010-2012) nagekomen. Hoewel de Fast Start Finance nu stopt, zal Nederland in 2013 de internationale klimaatfinanciering ten behoeve van ontwikkelingslanden voortzetten.

“In de komende jaren zullen we alles in het werk stellen om nog meer samen met bedrijven en kenniscentra op te trekken en bij te dragen aan de bestrijding van (de gevolgen van) klimaatverandering. Hun innovatieve en financiële kracht zijn onontbeerlijk om de uitdagingen van klimaatverandering samen met de overheid aan te gaan. Voorbeelden waarbij dit kansen biedt zijn, internationale samenwerking op het gebied van water, voedselzekerheid en energie. Betrokkenheid van bedrijven en kennisinstellingen vervult een sleutelrol in de Nederlandse strategie", aldus staatssecretaris Mansveld in een toelichting.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)