Orderportefeuille Imtech stijgt met 12% tot 5,8 miljard euro

Bevestiging vooruitzichten 2011 voor verdere toename EBITA

Orderportefeuille neemt met 600 miljoen euro toe, autonoom én door acquisities

Prima gepositioneerd voor 2012, goed op koers voor groeistrategie 2015

De orderportefeuille van Imtech (technische dienstverlening in en buiten Europa) eind 2011 stijgt – ondanks uitdagende economische omstandigheden in een aantal landen en markten – met 600 miljoen euro ofwel met 12% naar 5,8 miljard euro. ‘Imtech zal het jaar 2011 goed afsluiten en is prima gepositioneerd voor verdere groei in 2012’, zo meldde René van der Bruggen, CEO Imtech N.V., in zijn nieuwjaarstoespraak aan medewerkers.

Toename orderportefeuille markeert goede positie Imtech

René van der Bruggen: ‘In 2010 rapporteerde Imtech een toename van de orderportefeuille van 10% (450 miljoen euro) naar 5,2 miljard euro. Deze positieve tendens houdt Imtech, met een toename van de orderportefeuille van 12% tot 5,8 miljard euro, ook in 2011 vast. Dit markeert – ondanks uitdagende economische omstandigheden in een aantal landen en markten – de goede positie waarin Imtech verkeert. De toename van de orderportefeuille met 600 miljoen euro is verdeeld over autonome groei en groei door acquisities. Imtech zet met haar bijna 28.000 medewerkers (2010: ruim 25.000 medewerkers, een toename van circa 12%) opnieuw een goede performance neer. De orderportefeuilles in de clusters/divisies Duitsland & Oost-Europa (vooral in Polen), UK & Ierland, Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland) en ICT ontwikkelen zich goed tot zeer goed. De orderportefeuille in de divisie Traffic & Infra ontwikkelt zich redelijk en als gevolg van uitdagende marktomstandigheden staan de orderportefeuilles in de clusters Benelux (vooral in Nederland), Spanje en Marine wat onder druk. Imtech bevestigt de eerder gegeven vooruitzichten voor verdere toename van de EBITA in het jaar 2011 door de combinatie van autonome groei en acquisities. Tevens handhaaft Imtech haar lange termijn strategisch plan om in 2015 te komen tot een opbrengstenniveau van 8 miljard euro. Met het bereiken van deze lange termijn groeidoelstelling ligt Imtech goed op koers. Per saldo is Imtech prima gepositioneerd voor 2012.’

Autonome groei in ‘groene’ technologie, toenemende activiteiten buiten Europa

De vraag naar ‘groene’ technische oplossingen vormt een belangrijke ‘driver’ voor verdere autonome groei van Imtech’s orderportefeuille. Imtech is in Europa één van de sterkste technische spelers op het gebied van energietechnologie. Door energieoplossingen te integreren in een technologische totaalaanpak is Imtech in staat de energie-efficiëntie in onder meer gebouwen, industriële productiesites of in schepen aanzienlijk te vergroten. Imtech is bijvoorbeeld betrokken bij ‘vergroening’ van stadions, verduurzaming van de Europese autoproductie, realisatie van duurzame energie- en biomassacentrales, ‘groene’ schepen en verbetering van de energieprestaties in honderden gebouwen, bijvoorbeeld middels een 15-jarig energiemanagementcontract voor circa 800 Duitse gebouwen (een opdracht van 400 miljoen euro). Daarnaast is Imtech in toenemende mate buiten Europa actief – onder meer in regio’s en landen als China, Zuidoost Azië, het Midden Oosten, Canada, Zuid-Afrika, Turkije, Rusland en Kazachstan – in bijvoorbeeld de maritieme markt, de olie- en gasindustrie, de ICT-markt en de markt van hightech verkeer- en parkeeroplossingen.

Goede acquisities leiden tot verdere groei

De groei naar een opbrengstenniveau van 8 miljard euro in 2015 (2010: ruim 4,5 miljard euro) zal min of meer evenredig verdeeld zijn over autonome groei en groei door acquisities. Voor de financiering van deze groei beschikt Imtech over voldoende financiële middelen. De markt van technische dienstverlening is bovendien sterk gefragmenteerd met vele goed presterende, middelgrote en kleinere technische ondernemingen. Dit maakt een actief acquisitiebeleid mogelijk. In 2011 nam Imtech diverse bedrijven in en buiten Europa over met totale opbrengsten op jaarbasis van circa 450 miljoen euro. Imtech focust op goed presterende overnamekandidaten die perfect passen binnen de groeistrategie en geïntegreerd binnen het Imtech-portfolio niet alleen zelf extra groeien, maar ook zorgdragen voor verdere autonome groei van het bestaande portfolio. In de UK groeide Imtech tot één van de sterkste spelers door overname van zowel Invirion (een maintenancespecialist die landelijk actief is) als Smith Group UK (een sterke speler in de regio Manchester). Via een overname in Hongarije én grote orders – van vooral Audi – is Imtech hier nu marktleider. In Zweden is de energiespecialist Sydtotal overgenomen. In Zweden is ook een goede basispositie in de ICT-markt tot stand gebracht door de overname van Qbranch, dé Europese ‘technology leader’ op het gebied van Cloud Computing (delen van beschikbare computerinfrastructuur). De basispositie in de ICT-groeimarkt in zuidoost Azië is door verwerving van de volledige zeggenschap (100% van de aandelen) in een bestaande deelneming versterkt. Door middel van de overname van Techsol is de maritieme positie in Canada aanzienlijk verstevigd en acteert Imtech thans als technologiepartner bij een grote uitbreiding van onder meer de Canadese marinevloot.

Bevestiging vooruitzichten 2011, handhaving lange termijn groeidoelstelling 2015

Imtech bevestigt de eerder gegeven vooruitzichten voor 2011 voor een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Tevens handhaaft Imtech haar lange termijn strategisch groeiplan om in 2015 te komen tot een opbrengstenniveau van 8 miljard euro bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Imtech heeft dan ook vertrouwen in de toekomst.

Op 7 februari 2012 zal Imtech haar jaarcijfers 2011 presenteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.