Energielijst 2012 voor de Energie-investeringsaftrek bekend

Bedrijven die in 2012 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 151 miljoen fiscaal terug krijgen van de overheid. Op de nieuwe Energielijst staan 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, waarbij 41,5 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Een belangrijke wijziging is dat voor de EIA 2012 aanvragen digitaal ingediend moeten worden bij Agentschap NL. Dit blijkt uit een publicatie van de Energielijst van 2012 op 30 december 2011 in de Staatscourant.

Energielijst EIA

Op de nieuwe Energielijst staan alle investeringen die in aanmerking komen voor de EIA. Elk jaar actualiseert de overheid de Energielijst, vanwege innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven heeft ook voorstellen voor aanvullingen en wijzigingen ingediend. Staat een techniek niet op de lijst, dan kan een bedrijf een ‘generieke’ EIA-aanvraag indienen. Wel moet de aanvrager aantonen, dat hij voldoende energie bespaart.

Twaalf nieuwe technieken

De Energielijst van 2012 heeft twaalf nieuwe technieken. Zo komen maatregelen om bestaande liften energiezuiniger te maken zodat ze voldoen aan energielabel A, in aanmerking voor de EIA. Bestaande datacenters worden meestal gekoeld met koelmachines. Om het gebruik van een energiezuiniger koeling met buitenlucht te stimuleren is daar een nieuwe omschrijving voor toegevoegd. Wanneer als extra energie-efficiëntieverhogende voorziening een scheiding wordt gemaakt tussen warme en koude gangen in het datacenter komen deze ook voor EIA in aanmerking. Ook tijdens het transport is energiebesparing mogelijk. Voor het koelen van producten tijdens transport is het gebruikelijk om een koelaggregaat te gebruiken. Een energetisch beter alternatief is cryogene koeling. Een vrachtwagen wordt gekoeld door het verdampen van vloeibare CO2 dat als afvalproduct in de industrie vrijkomt.

Wijzigingen

Naast de nieuwe technieken zijn ook een aantal technieken gewijzigd. Voorbeeld hiervan is het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem dat uitgebreid mag worden met een actief zonvolgsysteem waardoor het rendement van de installatie verhoogt. Het kan echter ook betekenen dat oude mogelijkheden voor EIA ondersteuning verdwijnen, bijvoorbeeld doordat technieken gangbaar zijn geworden of niet meer het energetisch beste alternatief zijn. Voorbeeld hiervan is de warmtekrachtinstallatie met een zuigermotor die toegepast wordt in tuinbouwkassen en andere processen. Deze komt niet meer altijd in aanmerking voor EIA. Duurzame opties voor tuinbouwkassen als bijvoorbeeld ketels gestookt met biomassa of warmtekrachtinstallaties op biogas komen wel in aanmerking voor EIA. Ook kan het vervangen van een oude warmtekrachtinstallatie door een nieuwe ‘generiek’ worden gemeld en kan EIA ontvangen worden indien de verbetering in energie-efficiëntie voldoet aan de generieke besparingsnormen.

Hoe werkt de EIA?

Vanaf 1 januari 2012 kunnen ondernemers investeringen digitaal indienen via het eLoket van Agentschap NL. Als een investering voor EIA in aanmerking komt, mag 41,5 procent van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent, krijgt een ondernemer 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van het ministerie van Financiën. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. De Belastingdienst en Agentschap NL voeren de regeling uit.

Meer informatie:

In de brochure Energie en Bedrijven is een uitgebreide toelichting te vinden over de Energielijst 2012; www.agentschapnl.nl/eia.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)