Crisis- en herstelwet wordt permanent

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd om de Crisis- en herstelwet (Chw) permanent te maken. Een daartoe strekkend wetsvoorstel wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer. De Chw, die een tijdelijk karakter had en oorspronkelijk tot 1 januari 2014 zou gelden, wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Voorts zijn in het wetsvoorstel enkele zogenoemde ‘quick wins’ opgenomen, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. Dat laatste kan bijvoorbeeld bijdragen aan het benutten van leegstaande kantoren voor andere functies. De Chw gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht. Het kabinet heeft gekozen voor het nu permanent maken van de Chw met het oog op de continuïteit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen.

De Chw dateert van maart 2010. De Chw biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)