Heijmans start verbreding A2 ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven

Heijmans en Rijkswaterstaat hebben de voorbereiding afgerond voor de start van de verbreding van de Rijksweg A2 tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Over een traject van circa 27 km wordt de A2 in twee richtingen omgebouwd van 2 rijstroken naar 3 rijstroken. Dit traject maakt deel uit van Spoedpakket E, dat Heijmans eind 2009 al verwierf. De contractwaarde bedraagt ruim € 100 miljoen. De definitieve realisatie is onder voorbehoud van het oordeel van de Raad van State, die voorjaar 2012 uitspraak zal doen.

Het werk omvat alle werkzaamheden voor de realisatie van de verbreding, inclusief grondkerende constructies, geluidsschermen, verhardingen en technische installaties. Deze integrale opdracht zal uitgevoerd worden door Heijmans Wegen en Heijmans Civiel. De oorspronkelijke contractwaarde van het project is toegenomen van € 66 miljoen tot ruim € 100 miljoen als gevolg van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het kader van de Tracéwetprocedure, met name geluidsmaatregelen.

De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2012, ter voorbereiding worden langs het tracé momenteel beschermde bomen en andere flora verplaatst. De verbrede A2 wordt gefaseerd opengesteld in de periode 2012/2013 en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de doorstroming op het traject tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven, evenals de Rondweg ‘s-Hertogenbosch en de Randweg Eindhoven. De aanpak van Heijmans is erop gericht om de overlast voor de omgeving en het verkeer in de periode van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.100 medewerkers en in 2010 € 2,7 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV