Pas op de plaats voor aanpak traverse Lemmer

De aanpak van de traverse Lemmer loopt vertraging op. Er is op dit moment niet genoeg geld om de weg door Lemmer (N359) te verbeteren. De provincie wil nu eerst de financiering rond krijgen. Tot die tijd gaat ze niet verder met het uitwerken van het ontwerp.

Verantwoordelijke gedeputeerde Sietske Poepjes: “Als provincie moeten we fors bezuinigingen. Op het terrein van verkeer € 14,5 miljoen. Dat betekent dat we nu een pas op de plaats maken. Maar dat maakt Lemmer niet minder belangrijk. We willen de weg nog steeds aanpakken. Zodra er middelen zijn gaan we er hard mee aan de slag.”

Geld

Het aanpassen van de traverse Lemmer gaat naar verwachting in totaal € 37,5 miljoen kosten. Ongeveer de helft van de financiering is rond. De provincie zoekt nu naar geld voor de andere helft. Dat geld wil ze halen uit bezuinigingen van andere wegenprojecten. Of dat lukt, bepalen Provinciale Staten medio 2012 als ze de begrotingsvoorstellen bespreken.

Ontwerp

De provincie maakt nu een pas op de plaats door het ontwerp niet verder uit te werken. Eerst moet er zekerheid zijn over de financiering. Dan is ook duidelijk welke opties wel en niet mogelijk zijn. De provincie wil realistisch zijn en geen verkeerde verwachtingen wekken bij de Lemsters.

Traverse

De provincie Fryslân wil samen met de gemeente Lemsterland de traverse Lemmer aanpakken. De reden hiervoor is dat het verkeer op de weg soms lange wachttijden ondervindt, met name in het hoogseizoen. Dit heeft mede te maken met de Sylroedebrug die in de weg ligt. Deze staat in de zomermaanden vaak open voor boten en schepen. Ook de drie verkeerslichten zorgen voor de nodige vertraging. Met een aquaduct, turborotondes en fietsoversteken willen de provincie en de gemeente de doorstroming verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.fryslan.nl/traverselemmer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)