Afspraken over ruimte en infrastructuur

Rijk en regio hebben in het kader van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport afspraken gemaakt over de benodigde investeringen in de komende jaren. Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Ruimte) stuurden de resultaten naar de Tweede Kamer.

Grensoverschrijdend spoorvervoer

Er is een aantal concrete afspraken gemaakt met de regionale overheden en de vervoerders over verbeteringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer. Het treinverkeer in de grensregio’s (met name de aansluiting op buitenlandse hogesnelheidsstations) zal verder worden ontwikkeld. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbinding Heerlen-Aken en de verbinding Maastricht-Luik. Ook is er vooruitgang geboekt op de verbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf/Duisburg. Bovendien blijft Schultz zich in 2012 inzetten voor regionale initiatieven zoals de spoorverbinding Arnhem-Emmerich

Om de infrastructuur geschikt te maken reserveert Schultz extra middelen in de periode 2015-2020 voor het grensoverschrijdend spoorvervoer. Over de precieze besteding van het geld zal de komende jaren met de regio’s en het buitenland worden overlegd.

Verzorgingsplaatsen

Naast afspraken op het gebied van (vaar-)wegen, spoorverbindingen, waterveiligheid en gebiedsontwikkeling, hebben Rijk en regio’s ook afspraken gemaakt over initiatieven op het gebied van Beter Benutten van bestaande wegen. Deze afspraken zullen in een afzonderlijke brief begin december aan de Kamer worden gestuurd.

Om de ergste knelpunten voor wat betreft verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen op het hoofdwegennet) te kunnen oplossen, trekt minister Schultz 25 miljoen euro uit. Het gaat dan om de meest acute knelpunten langs de (internationale) corridors A1, A4, A12, A67, A7 en A50. Schultz wil ook nagaan welke rol marktpartijen kunnen hebben bij het oplossen van knelpuntenvoor wat betreft verzorgingsplaatsen.

Vandaag wordt de duurzaamste verzorgingsplaats van Nederland geopend: de Westkop op de Grevelingendam bij Bruinisse.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer inclusief de bijlagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Afspraken over ruimte en infrastructuur | Infrasite

Afspraken over ruimte en infrastructuur

Rijk en regio hebben in het kader van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport afspraken gemaakt over de benodigde investeringen in de komende jaren. Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Ruimte) stuurden de resultaten naar de Tweede Kamer.

Grensoverschrijdend spoorvervoer

Er is een aantal concrete afspraken gemaakt met de regionale overheden en de vervoerders over verbeteringen in het grensoverschrijdend spoorvervoer. Het treinverkeer in de grensregio’s (met name de aansluiting op buitenlandse hogesnelheidsstations) zal verder worden ontwikkeld. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbinding Heerlen-Aken en de verbinding Maastricht-Luik. Ook is er vooruitgang geboekt op de verbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf/Duisburg. Bovendien blijft Schultz zich in 2012 inzetten voor regionale initiatieven zoals de spoorverbinding Arnhem-Emmerich

Om de infrastructuur geschikt te maken reserveert Schultz extra middelen in de periode 2015-2020 voor het grensoverschrijdend spoorvervoer. Over de precieze besteding van het geld zal de komende jaren met de regio’s en het buitenland worden overlegd.

Verzorgingsplaatsen

Naast afspraken op het gebied van (vaar-)wegen, spoorverbindingen, waterveiligheid en gebiedsontwikkeling, hebben Rijk en regio’s ook afspraken gemaakt over initiatieven op het gebied van Beter Benutten van bestaande wegen. Deze afspraken zullen in een afzonderlijke brief begin december aan de Kamer worden gestuurd.

Om de ergste knelpunten voor wat betreft verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen op het hoofdwegennet) te kunnen oplossen, trekt minister Schultz 25 miljoen euro uit. Het gaat dan om de meest acute knelpunten langs de (internationale) corridors A1, A4, A12, A67, A7 en A50. Schultz wil ook nagaan welke rol marktpartijen kunnen hebben bij het oplossen van knelpuntenvoor wat betreft verzorgingsplaatsen.

Vandaag wordt de duurzaamste verzorgingsplaats van Nederland geopend: de Westkop op de Grevelingendam bij Bruinisse.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer inclusief de bijlagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)