Zuid-Holland presenteert interactieve begroting

De provincie Zuid-Holland heeft als eerste overheid in Nederland haar begroting online en interactief ontsloten. Via www.begrotingzuidholland.nl kan iedereen de begroting raadplegen, doorzoeken, onderdelen met elkaar vergelijken en in delen downloaden.

De interactieve begroting is een stap in de richting van de open en transparante overheid die de provincie Zuid-Holland wil zijn. Het college van Gedeputeerde Staten wil met kracht en overtuiging haar kerntaken uitvoeren. De focus ligt daarbij op het scheppen van ruimte voor economische groei, een forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. GS willen dit realiseren via een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met bedrijven, inwoners, andere overheden en in open debat met Provinciale Staten. Rogier van der Sande, gedeputeerde financiën: "De digitale begroting draagt bij aan transparantie hoe de provinciale begroting in elkaar steekt."

Papierloos werken

Op 9 november hebben Provinciale Staten de Begroting 2012 aangenomen. Ook voor PS, is deze digitale begroting een flinke stap vooruit ten opzichte van een 300 pagina’s dik papieren boekwerk. De Statenleden doen hun werk al zoveel mogelijk papierloos, tijdens de PS-vergaderingen beschikken ze allemaal over een laptop of iPad."Het is een mooie eerste stap, maar wel een grote!", aldus Servaas Stoop, lid Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland presenteert interactieve begroting | Infrasite

Zuid-Holland presenteert interactieve begroting

De provincie Zuid-Holland heeft als eerste overheid in Nederland haar begroting online en interactief ontsloten. Via www.begrotingzuidholland.nl kan iedereen de begroting raadplegen, doorzoeken, onderdelen met elkaar vergelijken en in delen downloaden.

De interactieve begroting is een stap in de richting van de open en transparante overheid die de provincie Zuid-Holland wil zijn. Het college van Gedeputeerde Staten wil met kracht en overtuiging haar kerntaken uitvoeren. De focus ligt daarbij op het scheppen van ruimte voor economische groei, een forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. GS willen dit realiseren via een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met bedrijven, inwoners, andere overheden en in open debat met Provinciale Staten. Rogier van der Sande, gedeputeerde financiën: "De digitale begroting draagt bij aan transparantie hoe de provinciale begroting in elkaar steekt."

Papierloos werken

Op 9 november hebben Provinciale Staten de Begroting 2012 aangenomen. Ook voor PS, is deze digitale begroting een flinke stap vooruit ten opzichte van een 300 pagina’s dik papieren boekwerk. De Statenleden doen hun werk al zoveel mogelijk papierloos, tijdens de PS-vergaderingen beschikken ze allemaal over een laptop of iPad."Het is een mooie eerste stap, maar wel een grote!", aldus Servaas Stoop, lid Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland