Rijkswaterstaat en Belastingdienst werken aan lastenverlichting

infrasite_insert_image_1
De BTW-gevolgen bij samenwerkingsprojecten tussen overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, moeten makkelijker en efficiënter. Dat vinden Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. Daarom hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met praktische afspraken die tot administratieve lastenverlichting moeten leiden. De nieuwe afspraken worden in eerste instantie toegepast bij Ruimte voor de Rivier. Binnen dit omvangrijke hoogwaterveiligheidsprogramma, met ruim dertig maatregelen in het rivierengebied, wordt samengewerkt met meer dan 17 partners.

Bij Ruimte voor de Rivier wordt samengewerkt tussen het rijk en verschillende regionale en lokale overheden. Bij deze samenwerking bleek de BTW een complexe kwestie te worden. Rijkswaterstaat en de Belastingdienst hebben onderzocht of dit, binnen de wettelijke kaders, eenvoudiger ingevuld kan worden. Er zijn nu goede en praktische afspraken gemaakt die gelden voor het gehele programma. Dit leidt tot een administratieve lastenverlichting voor alle partijen die betrokken zijn bij het project Ruimte voor de Rivier.

Richard van Breukelen, CFO van Rijkswaterstaat: “Het is de ambitie van Rijkswaterstaat om de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheid en de markt meer te stimuleren. Deze afspraken maken het eenvoudiger om samen te werken en helpen ons om deze ambitie waar te maken en om het innoverend vermogen van de markt beter te benutten. Eerst bij de projecten van Ruimte voor de Rivier en later voor andere overheidsorganisaties.”

De overkoepelende organisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en De Unie van Waterschappen staan positief tegenover het vooraf maken van afspraken over BTW-gevolgen bij regio-overstijgende, gecombineerde overheidsprojecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat