Provincie Noord-Holland investeert in verbeteringen openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen voor om te investeren in de kwaliteitsverbetering van haltevoorzieningen en knooppunten voor R-net en in doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer. De provincie wil hiermee het openbaar vervoer comfortabel maken en regelmatig en stipt laten rijden. Het gaat in totaal om € 19,5 miljoen.

Provinciale Staten hebben eind 2010 ingestemd met het investeren in tien openbaar vervoertrajecten voor hoogwaardig openbaar vervoer

(R-net). R-net is het samenhangend netwerk van hoogwaardige OV-verbindingen door de hele Randstad met een herkenbare uitstraling voor de reiziger. Het gaat in totaal om € 100 miljoen, het bedrag dat nog stond gereserveerd voor de uitvoering van het project Tunnelstudie Haarlem. De haltevoorzieningen en knooppunten en de doorstromingsmaatregelen zijn de eerste twee projecten waarmee wordt gestart.

Haltevoorzieningen R-netlijnen

De provincie wil dat alle haltevoorzieningen en knooppunten waar

R-netlijnen komen, herkenbaar zijn als R-net. Dat betekent dat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen wat betreft toegankelijkheid, fietsvoorzieningen, elektronische reisinformatie (DRIS-panelen) en comfort. Daarnaast moeten ze herkenbaar zijn als R-net zodat de reizigers in een oogopslag kunnen zien welke kwaliteit hen te wachten staat in plaats van te zien welke vervoerder hem toevallig vervoert.

In totaal gaat het om het plaatsen van ca. 200 abri’s, toegankelijk maken van iets meer dan 150 halten, het plaatsen van 70 fietsvoorzieningen en van ongeveer 130 DRIS-panelen. Op 10 knooppunten worden maatregelen getroffen om het overstappen te vergemakkelijken.

Gedeputeerde Staten stellen voor hier € 12,5 miljoen in te investeren.

Doorstromingsmaatregelen busverkeer

Uit onderzoek naar de doorstroming van het busverkeer, blijkt dat de bus onnodige vertragingen oploopt als gevolg van kleine infrastructurele knelpunten zoals het niet optimaal functioneren van verkeerslichten. Daardoor zijn er meer dienstregelinguren nodig om de dienstregeling uit te voeren, waardoor de exploitatie flink duurder wordt. Een verlies van een paar minuten per busrit lijkt weinig, maar de kosten van de extra tijd die dit kost, kan in een jaar oplopen tot een paar ton. Daarnaast leidt de vertraging er ook toe dat de bus onbetrouwbaar wordt. Dit leidt tot een afname van het aantal reizigers waardoor de reizigersinkomsten dalen wat ook een negatief effect heeft op de exploitatie.

Het gaat om ca. 45 knelpunten die opgelost kunnen worden door maatregelen zoals busstroken, belijning en optimaliseren van verkeerslichten. Gedeputeerde Staten stellen voor hier € 7 miljoen in te investeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland