Provincie Limburg kiest voor pilotproject digitaal aanbesteden

De Provincie Limburg is in oktober gestart met het pilotproject e-Cartotheek voor de inhuur van diensten op het gebied van infrastructurele werken. Een nieuwe vorm van aanbesteden met betrekking tot de inhuur van bedrijven. De e-Cartotheek is een virtuele ‘marktplaats’ waar externe partijen zich met vermelding van hun kwalificaties op een gebruiksvriendelijke manier kunnen aanmelden om mee te dingen naar de nieuwste infrastructurele opdrachten en projecten van de Provincie Limburg. “Met behulp van de e-Cartotheek wil de Provincie het inkoop-/inhuurproces meer efficiënt inrichten. Ook specialistische (kleinere) bedrijven en ZZP’ers kunnen op deze manier eenvoudig meedingen naar een opdracht”, aldus gedeputeerde Noël Lebens.

Met de e-Cartotheek wil de Provincie als opdrachtgever op een rechtmatige manier de regiefunctie verstevigen op inhuur van externe diensten op het gebied van infrastructurele werken. Door gebruik te maken van de e-Cartotheek wordt de transparantie van het proces verhoogd en de mededinging door de inhuur van ZZP’ers en MKB bedrijven vereenvoudigd en gestimuleerd. De e-Cartotheek is een pilotproject voor een periode van een jaar met een optionele verlenging van drie keer één jaar. Afhankelijk van de ervaringen wordt deze werkwijze op termijn verder uitgebreid. Met deze e-Cartotheek is in Nederland al ervaring opgedaan door dertig andere overheidsinstanties.

Tot de e-Cartotheek worden bedrijven/ZZP’ers toegelaten die zich hebben aangemeld en voldoen aan de kwalificatiecriteria van een door de Provincie opgestelde kwalificatieleidraad. De toegelaten bedrijven/ZZP’ers vormen een pool binnen de webbased marktplaats waarbij duidelijke criteria in één gestandaardiseerd proces de kwaliteit van de leveranciers garandeert. Op het moment dat er een vraag is, worden de toegelaten aanbieders via e-mail op de hoogte gesteld om via de virtuele marktplaats een offerte uit te brengen. Op basis van het aanbod kan de Provincie Limburg uit die pool van aanbieders snel en trefzeker de juist gekwalificeerde externe professional tegen het juiste tarief selecteren. Door een lage toetredingsdrempel van het gebruiksvriendelijke, transparante systeem en omdat de communicatie digitaal verloopt, is de e-Cartotheek snel toegankelijk voor alle leveranciers, adviesbureaus, bedrijven en ZZP’ers.

“Deelnemen aan de pool van aanbieders via de e-Cartotheek biedt de ondernemer louter voordelen”, constateert Lebens. “ Na eenmalige kwalificatie dingt iedere deelnemer mee naar werk waarin om zijn specifieke deskundigheid wordt gevraagd. De e-Cartotheek biedt ondernemers direct toegang tot de noodzakelijke informatie. Voor de Provincie Limburg geldt dat door gebruik te maken van de e-Cartotheek meer inzicht ontstaat in het marktaanbod en het marktbereik breder wordt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Voor meer informatie zie de website www.ctmsolution.nl/ecartotheek. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van de e-Cartotheek. tel. 020-6708500 of e-mail: helpdesk@ctmsolutions.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg