Limburg met zeven projecten in Green Deal

Limburg zet grote stappen als het gaat om het vergroenen van de energiesector en verduurzaming van de economie. Gedeputeerde Patrick van der Broeck presenteerde in verband hiermee vandaag in IJselstein samen met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma zeven projecten, die passen in de zogeheten Green Deal van het Rijk. Essentie van de Green Deal is te laten zien dat groen en groei elkaar niet hoeven te bijten.

Met de zeven concrete initiatieven stelt Limburg zich in de landelijke Green Deal – met in totaal 59 projecten – behoorlijk op de voorgrond. Niet alleen qua aantal maar ook qua diversiteit. Er zijn slimme energiebesparende projecten bij maar ook projecten die innovatief hoogstaand en goed zijn voor de economie van Limburg. Ze dienen bovendien als voorbeeld voor andere gebieden in Nederland.

“Ondanks de bezuinigingen waarvoor we staan kunnen we toch belangrijke stappen zetten in Limburg als het gaat om een duurzamere maatschappij,“ zegt gedeputeerde Van der Broeck. “De Green Deal laat zien dat duurzaamheid en groei hand in hand gaan.“

Limburg is één van de weinige provincies die al voor enkele initiatieven concrete toezeggingen van het Rijk heeft als het gaat om steun en financiële medewerking.

De zeven projecten zijn:

  • De bouw van twee energiecentrales in Venlo en in Maastricht door Imtech Nederland. Uit wind, zon, biomassa en waterkracht zullen de centrales stroom opwekken voor 66.000 huishoudens, circa 13% van de Limburgse huishoudens. De bouw start volgend jaar en zal in 2015 in bedrijf zijn.
  • Het Groene Net is een project waarin de restwarmte van bedrijven op het bedrijventerrein Chemelot gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van 30.000 woningen in Sittard-Geleen, Stein en Beek. Het net wordt volgend jaar aangelegd en vergt een investering van € 82 miljoen. Er wordt jaarlijks 26 miljoen kubieke meter aardgas door bespaard. Het project biedt bovendien werk aan enkele tientallen mensen. De rijksoverheid steunt dit initiatief met een garantstelling van € 10 miljoen.
  • Het restwarmtenet Maastricht werkt op precies dezelfde wijze. Samenwerkende bedrijven als Sappi, Mora en Mosa, O-I Maastricht en NedTrain gaan hun restwarmte verkopen in Maastricht-Oost. Eind volgend jaar is de aanleg gepland. Het Rijk betaalt voor maximaal € 300.000,– mee aan het net.
  • Een nog betere energieverdeling en –gebruik op het bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen is mogelijk. Chemelot is nu in Limburg absolute grootverbruiker als het gaan om aardgas en stroom. De zeventig bedrijven hier souperen jaarlijks vijf procent van het totale Nederlandse aardgasverbruik en maar liefst 40% van de totale Limburgse stroombehoefte op. Door deelname aan het hierboven beschreven Groene Net wordt al tien procent van de restwarmte op Chemelot benut. Maar dat percentage kan nog behoorlijk worden opgekrikt. Deelname aan dit net wordt dan ook gezien als een opstap naar andere toepassingen van restwarmte. Chemelot wil zich op dit gebied dan ook nadrukkelijk profileren door een voortrekkersrol te spelen op het gebied van restwarmte. Rijk en provincie steunen dit initiatief.
  • Ook op het bedrijventerrein De Beitel in Heerlen met 117 verschillende bedrijven en 132 hectare groot worden de mogelijkheden onderzocht om energie efficiënter te gebruiken. Onder meer door restwarmte op het bedrijventerrein zelf te verkopen of in de nabije omgeving, zoals Kerkrade-West.
  • Grote beleggers in Limburg denken na over een energiefonds voor vastgoed in de zorgsector. Veel zorginstellingen hebben niet veel aandacht voor energiebesparing. Via dit fonds kan dit worden gestimuleerd. Als dat landelijk wordt uitgerold kan dat € 115 miljoen aan energiekosten besparen. Komende herfst worden tijdens een conferentie de mogelijkheden bekeken.
  • Grootschalige energieopslag via een zogeheten ondergrondse pomp accumulatie centrale (Opac) kan de onbalans in vraag en aanbod van energie opvangen. In België, Duitsland en Scandinavië wordt het al op grote schaal toegepast maar in Nederland nog niet. In Zuid-Limburg kan zo’n centrale ondergronds worden aangelegd. Dat levert veel werk op tijdens de bouw. Het Rijk levert mankracht om dit project verder te begeleiden en zoekt samen met de Provincie naar financiële steun in Brussel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg