Hoofdlijnen begroting gemeente Amsterdam

Om Amsterdam financieel gezond te houden en toch te kunnen blijven investeren, omvatte het Programakkoord 2010-2014 een pakket bezuinigingsmaatregelen van € 208 miljoen. In het voorjaar van 2011 zijn daarnaast ingrijpende hervormingen aangekondigd. Deze hervormingen zijn noodzakelijk omdat steeds meer duidelijk wordt waar en bij welke Amsterdammers de rijksbezuinigingen terecht komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen in de huurtoeslag of kinderbijslag.

Door de onzekere economische situatie, de omvang en de nu bekende invulling van de rijksbezuinigingen en andere tegenvallers is hierop een vervolg nodig. Er moet nu ingegrepen worden om te verzekeren dat Amsterdam sterk en veerkrachtig blijft. Om vanaf 2013 een gezonde financiële positie te behouden, bereidt het college van B&W aanvullende structurele bezuinigingen voor van € 80 tot € 100 miljoen. Besparingen van deze omvang vereisen ingrijpende en pijnlijke keuzes. De vraag ‘wat doet de gemeente nog wel en wat doet de gemeente niet meer?’ staat hierbij centraal. Daarnaast moet het maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke activiteiten omhoog. Het college gaat samen met de stadsdelen alle mogelijkheden en richtingen inventariseren en onderzoeken. Daarnaast zal de gemeente hiervoor aan een zogeheten stresstest onderworpen worden. Gekeken wordt waar en hoe de gemeente kan bezuinigen. Om te kunnen kiezen bereidt het college een pakket maatregelen van € 150 miljoen voor, waaruit het te besparen bedrag kan worden samengesteld. De uitkomsten van de stresstest maken onderdeel uit van dit pakket. De volledige begroting behorende bij deze financiële hoofdlijnen 2012 wordt op 12 oktober aan de gemeenteraad aangeboden. Op 9 en 10 november zijn de financiële beschouwingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam