Effect van innovatie is wel degelijk te meten

“Uit berichtgeving over het rapport van de Rekenkamer ontstaat de verkeerde indruk dat de effecten van innovatie niet te meten zijn. Dat is onzin”, stelt Jan Mengelers, Bestuursvoorzitter van TNO. Uit de ervaring van TNO van de laatste jaren blijkt bijvoorbeeld dat op iedere euro die in onderzoek door TNO wordt geïnvesteerd, er zeven worden verdiend door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het rapport van de Rekenkamer voedt de gedachte dat innovatie niet waardevol zou zijn. Innovatie wordt neergezet als een soort ‘Spielerei’, terwijl het essentieel is voor de toekomst van ons land.

Het is daarom een bijzonder gevaarlijk experiment van Nederland om te bezuinigen op innovatie. De EU verhoogt de innovatie-budgetten om een innovatieve economie te creëren. Ook de ons omringende landen zoals Duitsland en de Scandinavische landen doen dat en doen dat substantieel.

Wij doen een effectmeting naar projecten met co-financiering met het bedrijfsleven. Daaruit blijkt telkens weer een verhogend effect op omzet winst, kostenbesparing en investeringen en dus werkgelegenheid. Dit wordt ook bevestigd door rapporten in Europees verband.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO