Fusietraject CROW en CURNET per direct afgebroken

De Raad van Toezicht van CROW heeft op dinsdag 20 september 2011 unaniem besloten om het fusietraject om te komen tot een nieuw nationaal bouwbreed kennisinstituut met CURNET af te breken.

Het besluit om per direct te stoppen is gebaseerd op de ontstane structurele en financiële problemen bij CURNET en de daaraan verbonden juridische consequenties voor CROW. Er is door alle betrokkenen veel energie in het traject gestoken. Daarom is het besluit weloverwogen genomen en niet makkelijk voor CROW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW