FNV over Miljoenennota: kiezen voor koopkracht en kwaliteit

De Amerikaanse president Obama wil de belastingen voor de rijken verzwaren. De FNV is het daar grondig mee eens. Nederlands grootste vakcentrale constateert dat “het kabinet in tegenstelling tot andere landen volledig nalaat om maatregelen te treffen die de allerhoogste inkomens ook substantieel laten meebetalen aan de lasten van de crisis kan zijn.” Dat schrijft de vakcentrale in een uitvoerig commentaar op de Miljoenennota aan de Tweede Kamer.

In dat commentaar stelt de FNV ook dat “bezuinigen en nog meer bezuinigen niet het enige antwoord op de schuldencrisis zijn. Stimuleren en investeren moeten hoger op de agenda van overheid en bedrijfsleven.”

De vakcentrale constateert bovendien vast dat de bezuinigingen niet eerlijk verdeeld worden: Verstopt in de negatieve koopkrachtcijfers zit een behoorlijk verschil tussen koopkrachteffecten voor individuele huishoudens. Jonge gezinnen met kinderen in de opvang, gehandicapten en chronisch zieken met een PGB, mensen met een uitkering of in de sociale werkvoorziening en mensen die werken in de collectieve sector gaan er door een stapeling van maatregelen méér op achteruit. De lasten van de crisis en de vergrijzing komen voornamelijk op de schouders van mensen met lagere- en middeninkomens.

De FNV mist een visie om de economie uit het slop te trekken en de eurocrisis te bestrijden. Ook ontbreekt een lange termijnaanpak voor de woningmarkt, mobiliteit, milieu en zorg. In haar commentaar verwijst de vakcentrale naar het CPB en de Raad van State die aandringen op een aanpak met visie.

In de brief aan de Tweede Kamer roept de FNV op te kiezen voor kwaliteit en koopkracht:

“Wij kunnen ons niet voorstellen dat u blijft kiezen voor de afbraak van regelingen voor arbeidsgehandicapten, chronisch zieken en de sociale werkvoorziening. En we kunnen ons niet voorstellen dat u blijft kiezen voor het jarenlange koopkrachtverlies voor alle mensen in Nederland.”, zo schrijft de FNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV

FNV over Miljoenennota: kiezen voor koopkracht en kwaliteit | Infrasite

FNV over Miljoenennota: kiezen voor koopkracht en kwaliteit

De Amerikaanse president Obama wil de belastingen voor de rijken verzwaren. De FNV is het daar grondig mee eens. Nederlands grootste vakcentrale constateert dat “het kabinet in tegenstelling tot andere landen volledig nalaat om maatregelen te treffen die de allerhoogste inkomens ook substantieel laten meebetalen aan de lasten van de crisis kan zijn.” Dat schrijft de vakcentrale in een uitvoerig commentaar op de Miljoenennota aan de Tweede Kamer.

In dat commentaar stelt de FNV ook dat “bezuinigen en nog meer bezuinigen niet het enige antwoord op de schuldencrisis zijn. Stimuleren en investeren moeten hoger op de agenda van overheid en bedrijfsleven.”

De vakcentrale constateert bovendien vast dat de bezuinigingen niet eerlijk verdeeld worden: Verstopt in de negatieve koopkrachtcijfers zit een behoorlijk verschil tussen koopkrachteffecten voor individuele huishoudens. Jonge gezinnen met kinderen in de opvang, gehandicapten en chronisch zieken met een PGB, mensen met een uitkering of in de sociale werkvoorziening en mensen die werken in de collectieve sector gaan er door een stapeling van maatregelen méér op achteruit. De lasten van de crisis en de vergrijzing komen voornamelijk op de schouders van mensen met lagere- en middeninkomens.

De FNV mist een visie om de economie uit het slop te trekken en de eurocrisis te bestrijden. Ook ontbreekt een lange termijnaanpak voor de woningmarkt, mobiliteit, milieu en zorg. In haar commentaar verwijst de vakcentrale naar het CPB en de Raad van State die aandringen op een aanpak met visie.

In de brief aan de Tweede Kamer roept de FNV op te kiezen voor kwaliteit en koopkracht:

“Wij kunnen ons niet voorstellen dat u blijft kiezen voor de afbraak van regelingen voor arbeidsgehandicapten, chronisch zieken en de sociale werkvoorziening. En we kunnen ons niet voorstellen dat u blijft kiezen voor het jarenlange koopkrachtverlies voor alle mensen in Nederland.”, zo schrijft de FNV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV