EVO en TLN in eerste reactie positief over kabinetsplannen 2012

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn in een eerste reactie positief over de kabinetsplannen voor 2012. Het kabinet focust terecht op economische groei. De ongehinderde goederenstroom is hiervoor een voorwaarde. Positief is volgens de vervoerders en verladers dat het kabinet onverkort vasthoudt aan de investeringen in fysieke infrastructuur en de vermindering van administratieve rompslomp en regelgeving voor het bedrijfsleven. Dat er geen lastenverzwaring in de mobiliteitsbelastingen plaatsvindt, is op zich goed. TLN en EVO analyseren nog wel de precieze verdeling van de deze belastingen in het Belastingplan.

De aandacht van voor een goede functionerende Europese interne markt valt in het bijzonder op, nu de Europese samenwerking onder druk staat. EVO en TLN zien de voltooiing van de interne markt en liberalisering van spoor- en wegvervoer als noodzakelijk voor Nederland, dat voor groei afhankelijk is van internationale en Europese handel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO