AFNL: Kabinet moet meer oog hebben voor vliegwielfunctie bouw

Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, steunt de plannen van het ministerie van BZK om samen met de bouwsector, kennisinstellingen en andere betrokkenen een gezamenlijke investerings- en innovatieagenda op te stellen. Gezien de faciliterende functie van de bouw en de vliegwielfunctie naar andere sectoren, zoals de topsectoren, kan dit een positief effect hebben op de economie. De Aannemersfederatie werkt hier graag aan mee.

Lastenverzwaring

Teleurgesteld is de Aannemersfederatie over de lastenverzwaringen van het kabinet voor ondernemers, voortvloeiend uit de verhoging van de ziektekostenpremies, de hogere WW-premies en de nieuwe bankbelasting. De AFNL ziet helaas ook geen verdere verlaging van de winstbelasting in de Miljoenennota van 2012, zoals beloofd in het Regeerakkoord.

Negatieve spiraal

De kanttekeningen die het CPB plaatst bij de effecten van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, namelijk dat de effecten van deze maatregel op de woningmarkt te verwaarlozen zijn, is ook bepaald geen opbeurend bericht voor de bouw- en infrasector. Echter, dit had de AFNL ook niet verwacht. Om de bouwsector, die nog steeds in lastig economisch weer verkeert uit het slop te halen, is voortzetting van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en onderhoudswerk een veel effectievere maatregel. Dit zou voor de bouwsector omzet en werkgelegenheid opleveren en voor de overheid inkomsten en minder instroom in de WW betekenen na 1 oktober a.s. Deze twee factoren lijken nu na 1 oktober in een negatieve spiraal te komen en zowel bouwsector als overheid duperen.

Impuls

Het Kabinet kan de bouwsector een belangrijke impuls geven door samen met de sector te kijken naar de inzet van oplossingsgerichte faciliteiten voor de topsectoren. Een eerste opmerking hierover staat inmiddels in de Bedrijfslevenbrief van EL&I. Een opzet voor deze faciliterende rol heeft AFNL neergelegd bij dit ministerie. AFNL is van mening dat BZK zich hierbij moet aansluiten. Dat de crisis- en herstelwet wordt gecontinueerd is goed, alleen voor het mkb lijkt deze wet nog steeds een dode letter. De Aannemersfederatie juicht meer asfalt toe, alleen moet een adequate Aanbestedingswet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven ook hier aan de bak kunnen komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)

AFNL: Kabinet moet meer oog hebben voor vliegwielfunctie bouw | Infrasite

AFNL: Kabinet moet meer oog hebben voor vliegwielfunctie bouw

Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, steunt de plannen van het ministerie van BZK om samen met de bouwsector, kennisinstellingen en andere betrokkenen een gezamenlijke investerings- en innovatieagenda op te stellen. Gezien de faciliterende functie van de bouw en de vliegwielfunctie naar andere sectoren, zoals de topsectoren, kan dit een positief effect hebben op de economie. De Aannemersfederatie werkt hier graag aan mee.

Lastenverzwaring

Teleurgesteld is de Aannemersfederatie over de lastenverzwaringen van het kabinet voor ondernemers, voortvloeiend uit de verhoging van de ziektekostenpremies, de hogere WW-premies en de nieuwe bankbelasting. De AFNL ziet helaas ook geen verdere verlaging van de winstbelasting in de Miljoenennota van 2012, zoals beloofd in het Regeerakkoord.

Negatieve spiraal

De kanttekeningen die het CPB plaatst bij de effecten van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, namelijk dat de effecten van deze maatregel op de woningmarkt te verwaarlozen zijn, is ook bepaald geen opbeurend bericht voor de bouw- en infrasector. Echter, dit had de AFNL ook niet verwacht. Om de bouwsector, die nog steeds in lastig economisch weer verkeert uit het slop te halen, is voortzetting van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en onderhoudswerk een veel effectievere maatregel. Dit zou voor de bouwsector omzet en werkgelegenheid opleveren en voor de overheid inkomsten en minder instroom in de WW betekenen na 1 oktober a.s. Deze twee factoren lijken nu na 1 oktober in een negatieve spiraal te komen en zowel bouwsector als overheid duperen.

Impuls

Het Kabinet kan de bouwsector een belangrijke impuls geven door samen met de sector te kijken naar de inzet van oplossingsgerichte faciliteiten voor de topsectoren. Een eerste opmerking hierover staat inmiddels in de Bedrijfslevenbrief van EL&I. Een opzet voor deze faciliterende rol heeft AFNL neergelegd bij dit ministerie. AFNL is van mening dat BZK zich hierbij moet aansluiten. Dat de crisis- en herstelwet wordt gecontinueerd is goed, alleen voor het mkb lijkt deze wet nog steeds een dode letter. De Aannemersfederatie juicht meer asfalt toe, alleen moet een adequate Aanbestedingswet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven ook hier aan de bak kunnen komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)