Provincie, Regio Twente en Hellendoorn willen aanpassing N35 Combiplan

De provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Hellendoorn hebben er bij minister Schultz op aangedrongen om het profiel van de bruggen over de Regge en Nevengeul, binnen de N35 Combiplan Nijverdal, te verbreden. Ook willen de overheden dat er een keerwand komt tussen spoor en weg aan de westzijde van het Combiplan. De keerwand houdt grond tegen in plaats van een talud en maakt een verbreding van de N35 mogelijk. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er nu al voldoende ruimte wordt gereserveerd om op termijn daadwerkelijk 2×2 rijbanen aan te leggen.

Investering

De provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Hellendoorn willen extra financiële middelen beschikbaar stellen voor het 2×2 proof maken van de Combitunnel in Nijverdal. “Door nu te investeren in de verbreding van de bruggen en een keerwand kunnen we voorkomen dat er later extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en wederom een buitendienststelling van het spoor”, aldus de gedeputeerde Gerrit Jan Kok, regiobestuurder Theo Schouten en wethouder Jelle Beintema.

De extra kosten van deze maatregelen bedragen in totaal 4,5 miljoen euro. Hiervan wil de provincie 3,4 miljoen euro voor haar rekening nemen, Regio Twente 975.000 euro en de gemeente Hellendoorn 125.000 euro.

De provincie, Regio Twente en de gemeente leggen hun plannen ter goedkeuring voor aan de Staten en raden. Provinciale Staten, de Regioraad en de gemeenteraad van Hellendoorn nemen hierover in het najaar een definitief besluit.

Ambitie

Doel van de provincie, Regio Twente en de gemeenten langs de N35 is om voor 2020 de hele N35 tussen Zwolle en Almelo op te waarderen naar een 2×2 autoweg waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Door de aanpak van de bruggen en het plaatsen van een keerwand is de realisatie van die ambitie weer een stap dichterbij gekomen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg aanzienlijk.

Bestuurders Overijssel: “We laten hiermee als regionale overheden zien dat we de daad bij het woord willen voegen en ook bereid zijn hierin te investeren. Dit voorkomt ook een kapitaalvernietiging in de toekomst. Nu zijn de verkenning Nijverdal-Wierden en de uitvoering van het Combiplan, van oost tot west, afgestemd op de regionale ambitie.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel