Bouwend Nederland: Bouw hoopt op groei

In de eerste helft van dit jaar heeft de bouw zich enigszins hersteld. Geholpen door het zachte winterweer steeg de bouwomzet met 6 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar kromp de omzet nog met bijna 9 procent.

De omzetgroei deed zich in alle sectoren van de bouw voor. De omzet van de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw steeg met 6,3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2010. De gespecialiseerde bouwers van wegen, spoorwegen en tunnels boekten in de eerste 6 maanden van het jaar een omzetstijging van bijna 13 procent. Bedrijven die zich toegelegd hebben op het leggen van kabels en buizen behaalden een veel bescheidener omzetgroei van 1 procent.

Het kleinst was de omzetgroei in de bouw van woningen en kantoren. ‘Onder meer de kwakkelende huizenmarkt en de leegstand van kantoren waren hier debet aan’, aldus het CBS. Hoe de bouw zich verder zal ontwikkelen is nog onduidelijk. ‘De signalen zijn niet eenduidig’, aldus de onderzoekers.

Verbetering ordervoorraad

Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland bespeurt in de eerste helft van 2011 "geleidelijk meer optimisme" in de bouw, maar echt sprake van groei is er nog niet. “Het verschilt nogal over de deelsectoren. Bij de kleine infra valt het erg tegen, dat heeft waarschijnlijk te maken gemeentelijke bezuinigingen. Ook zie je dat ’t bij de projectontwikkeling, dus bij de herontwikkkeling van wijken en de nieuwbouw, nog buitengewoon slecht is”, zo analyseerde hij tijdens een interview voor BNR.

“Wat je daarnaast gelukkig ziet is dat er in de ordervoorraad wel een zekere verbetering zit, geholpen door btw-verlaging en andere maatregelen die in crisistijd door ’t kabinet zijn genomen. Op zichzelf onderstreep ik dat de ontwikkeling van de omzetcijfers in het eerste deel van het jaar positief te noemen is, maar we komen wel vanuit een heel diep dal. Ook een feit is dat ondertussen de rendementen behoorlijk zijn teruggelopen."

Iets ruimer

"Daarbij heeft zowel de particulier als het bedrijf problemen met de financiering. Hij moet afschrijven en komt moeilijker aan geld bij de bank. Hoewel ik begrijp dat er inmiddels weer iets meer maatwerk kan komen. Particulieren met goede vooruitzichten kunnen weer een iets ruimere hypotheeklening krijgen. Dat is mooi en het helpt ook absoluut dat het kabinet die overdrachtsbelasting heeft verruimd. Nu voor een jaar, laten we hopen dat het langer duurt.”

“Het gaat er maar om dat er een verhuisketen op gang komt. Nog altijd geldt dat als er één gaat verhuizen, er een beweging van meer verhuizingen op gang komt. Dat merkten we al in juni, juli, maar door het gedoe op de beurzen en in de politiek stagneert het nu weer. Het consumentenvertrouwen staat onder druk. In de CBS-cijfers blijkt al dat er na mei, juni weer een dip dreigt. Verhuis- en verbouwplannen worden door de onzekerheid op de beurzen uitgesteld. Het consumentenvertrouwen is dus essentieel.”

"Er moet helderheid komen. De Nederlandse bevolking gaat natuurlijk op Prinsjesdag kijken wat er voor hoopgevends te vertellen is er op dat punt. En ook al wordt er hier en daar noodzakelijkerwijs bezuinigd, uit de CBS-cijfers blijkt in ieder geval dat er onderliggend een enorme behoefte aan bouwactiviteiten is. Omdat nou eenmaal bedrijfsgebouwen en woningen in Nederland langzamerhand aan een opknapbeurt toe zijn."

Consumentenvertrouwen

Dat alles geeft nog niet direct perspectief op concrete orders. Voorzitter Brinkman: “Nu na de bouwvak zien we in de allerlaatste cijfers dat de situatie in de bouw stabiliseert. Maar ja, dat is dan wel op de bodem. We zagen bijvoorbeeld dat het personeelsbestand schommelt met een paar honderd erbij, een paar honderd er af. Het bodemt uit, het is nog geen groei.”

“Ik wil er niet over somberen, het belangrijkste uit de CBS-cijfers is de conclusie dat er in de eerste helft van het jaar geleidelijk meer optimisme aan ’t ontstaan was. Dat helpt absoluut, en hoe eerder het consumentenvertrouwen een duwtje in de rug krijgt, hoe beter het is.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland