Start strandsuppletie Julianadorp (Den Helder)

Rijkswaterstaat start vandaag met de voorbereidende werkzaamheden voor de zandsuppletie op het strand van Julianadorp. De suppletie is tussen strandpaal 3,0 tot strandpaal 6,2. Allereerst wordt een zinkerleiding geplaatst. Rond 15 september volgen de pijpleidingen. Via deze leidigen komt het zand op het strand terecht. De verwachting is dat het eerste zand 17 september 2011 op het strand wordt gespoten. Het gaat om het aanbrengen van bijna 650.000 m3 zand. Rijkswaterstaat verwacht dat de suppletie in oktober klaar is. De zandsuppletie maakt deel uit van het landelijke suppletieprogramma 2011/2012 waarin Rijkswaterstaat ruim 8 miljoen m3 zand aanbrengt langs de Nederlandse Noordzeekust. Met het suppletieprogramma houdt Rijkswaterstaat de Noordzeekust op peil.

Strandsuppletie

Bij een strandsuppletie pompt een baggerschip het zand via een pijpleiding naar het strand. Daarna verdelen bulldozers het zand over het strand. Hierbij is het betreffende deel van het strand tijdelijk afgesloten. Gebruikers van het strand moeten rekening houden met enige overlast. Omdat er vlak langs de kust een diepe geul ter hoogte van Julianadorp loopt is het niet mogelijk het zand vóór de kust aan te brengen.

Nog meer suppleties in Noord-Holland

Sinds half augustus 2010 is de strandsuppletie voor de kust van Bergen aan Zee tot en met Egmond aan Zee bezig. Hier brengt Rijkswaterstaat bijna vier miljoen m3 zand aan. Deze suppletie is in september klaar. Ook voor de kust van Heemskerk is een vooroeversuppletie gaande. De uitvoering hiervan loopt tot de tweede helft van oktober 2011, waarbij zo’n 1,6 miljoen m3 zand wordt aangebracht.

Natuurlijk onderhoud

Met zandsuppleties op het strand of onder water vlak voor de kust bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze het afkalven van de kust. Zo blijft de Nederlandse kustlijn in stand en beweegt hij mee met de stijgende zeespiegel. De omstandigheden ter plaatse bepalen de keuze voor een vooroever- of een strandsuppletie. De voorkeur gaat uit naar een suppletie vlak voor de kust. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als een diepe geul voor de kust aanwezig is. Dan kiest Rijkswaterstaat er voor het zand op het strand aan te brengen. Functies van de kust, zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat