Alliander: Hogere investeringen in de netten, uitvalduur gedaald

Het resultaat na belastingen van netwerkbedrijf Alliander over de eerste helft van 2011 komt uit op € 119 miljoen, ten opzichte van € 62 miljoen over de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2011 heeft Alliander € 201 miljoen in zijn netten geïnvesteerd, € 44 miljoen meer dan in het eerste halfjaar van 2010 (€ 157 miljoen). De uitvalduur elektriciteit daalt naar 26,3 minuten, ten opzichte van 31,2 minuten in 2010.

Dat blijkt uit de vandaag door Alliander gepubliceerde cijfers over de eerste helft van 2011. Bestuursvoorzitter Peter Molengraaf: ‘Ik ben tevreden over deze cijfers. We staan voor de uitdaging de energiehuishouding duurzamer te maken en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de energienetten op een hoog niveau te houden. Daarom gaan we meer investeren in onze netten. Dit jaar zijn we gestart met het digitaliseren van de verdeelstations. Ook hebben we dit jaar zo’n 1.900 GSM-storingsverklikkers geïnstalleerd. Dit zijn de eerste stappen om onze elektriciteitsnetten intelligent te maken. Onze inspanningen leiden inmiddels tot een daling van de uitvalduur van elektriciteit.’

Investeringen en omzet gestegen, kosten stabiel

De investeringen stijgen met € 44 miljoen naar € 201 miljoen (eerste helft 2010: € 157 miljoen), voornamelijk als gevolg van hogere investeringen in de netten.

De netto-omzet stijgt naar € 763 miljoen (eerste helft 2010: € 679 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven en de consolidatie van Endinet vanaf 1 juli 2010.

De bedrijfskosten zijn gestegen naar € 617 miljoen tegenover € 601 miljoen in de eerste helft van 2010, met name veroorzaakt door de consolidatie van Endinet. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat na belastingen stijgt naar € 111 miljoen. In de eerste helft van 2010 was dit € 70 miljoen. De solvabiliteit blijft stabiel.

Uitvalduur en klanttevredenheid

De uitvalduur van elektriciteit is gedaald. In 2010 hebben klanten van Liander nog gemiddeld 31,2 minuten zonder elektriciteit gezeten, tot en met het eerste halfjaar van 2011 (12-maands voortschrijdend gemiddelde) is dit teruggelopen naar 26,3 minuten. Deze daling is onder meer het resultaat van een verbeterprogramma in combinatie met investeringen in nieuwe technieken, zoals het installeren van GSM-storingsverklikkers op cruciale plaatsen in het net.

De klanttevredenheid blijft stabiel op een hoog niveau. Onder particuliere klanten van Liander staat deze nu op 92 procent (2010: 91 procent). Onder klanten in het zakelijke segment is de tevredenheid 86 procent (2010: 87 procent).

Duurzame initiatieven

Alliander wil actief bijdragen aan het duurzamer maken van de energievoorziening. Dat doet Alliander onder meer door diverse duurzame en innovatieve projecten te starten of er in deel te nemen. Recent is besloten de deelname aan Amsterdam Smart City te verlengen. Dit is een Amsterdams samenwerkingsverband waarbinnen duurzame en nieuwe technologieën worden getest. Sinds de oprichting in 2009 zijn in dit programma zestien innovatieve projecten gestart.

Daarnaast is Alliander betrokken bij diverse regionale duurzame projecten. Alliander adviseert gemeenten bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld door mee te denken over de oprichting van een lokaal energiebedrijf, of door voor gemeenten het energieverbruik per wijk in kaart te brengen. Alle 30 Friese gemeenten en de provincie Friesland gaan van dit inzicht in energieverbruik profiteren via een speciale website ‘Energie in Beeld’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Alliander N.V.

Alliander: Hogere investeringen in de netten, uitvalduur gedaald | Infrasite

Alliander: Hogere investeringen in de netten, uitvalduur gedaald

Het resultaat na belastingen van netwerkbedrijf Alliander over de eerste helft van 2011 komt uit op € 119 miljoen, ten opzichte van € 62 miljoen over de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2011 heeft Alliander € 201 miljoen in zijn netten geïnvesteerd, € 44 miljoen meer dan in het eerste halfjaar van 2010 (€ 157 miljoen). De uitvalduur elektriciteit daalt naar 26,3 minuten, ten opzichte van 31,2 minuten in 2010.

Dat blijkt uit de vandaag door Alliander gepubliceerde cijfers over de eerste helft van 2011. Bestuursvoorzitter Peter Molengraaf: ‘Ik ben tevreden over deze cijfers. We staan voor de uitdaging de energiehuishouding duurzamer te maken en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de energienetten op een hoog niveau te houden. Daarom gaan we meer investeren in onze netten. Dit jaar zijn we gestart met het digitaliseren van de verdeelstations. Ook hebben we dit jaar zo’n 1.900 GSM-storingsverklikkers geïnstalleerd. Dit zijn de eerste stappen om onze elektriciteitsnetten intelligent te maken. Onze inspanningen leiden inmiddels tot een daling van de uitvalduur van elektriciteit.’

Investeringen en omzet gestegen, kosten stabiel

De investeringen stijgen met € 44 miljoen naar € 201 miljoen (eerste helft 2010: € 157 miljoen), voornamelijk als gevolg van hogere investeringen in de netten.

De netto-omzet stijgt naar € 763 miljoen (eerste helft 2010: € 679 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven en de consolidatie van Endinet vanaf 1 juli 2010.

De bedrijfskosten zijn gestegen naar € 617 miljoen tegenover € 601 miljoen in de eerste helft van 2010, met name veroorzaakt door de consolidatie van Endinet. Het voor bijzondere posten gecorrigeerde resultaat na belastingen stijgt naar € 111 miljoen. In de eerste helft van 2010 was dit € 70 miljoen. De solvabiliteit blijft stabiel.

Uitvalduur en klanttevredenheid

De uitvalduur van elektriciteit is gedaald. In 2010 hebben klanten van Liander nog gemiddeld 31,2 minuten zonder elektriciteit gezeten, tot en met het eerste halfjaar van 2011 (12-maands voortschrijdend gemiddelde) is dit teruggelopen naar 26,3 minuten. Deze daling is onder meer het resultaat van een verbeterprogramma in combinatie met investeringen in nieuwe technieken, zoals het installeren van GSM-storingsverklikkers op cruciale plaatsen in het net.

De klanttevredenheid blijft stabiel op een hoog niveau. Onder particuliere klanten van Liander staat deze nu op 92 procent (2010: 91 procent). Onder klanten in het zakelijke segment is de tevredenheid 86 procent (2010: 87 procent).

Duurzame initiatieven

Alliander wil actief bijdragen aan het duurzamer maken van de energievoorziening. Dat doet Alliander onder meer door diverse duurzame en innovatieve projecten te starten of er in deel te nemen. Recent is besloten de deelname aan Amsterdam Smart City te verlengen. Dit is een Amsterdams samenwerkingsverband waarbinnen duurzame en nieuwe technologieën worden getest. Sinds de oprichting in 2009 zijn in dit programma zestien innovatieve projecten gestart.

Daarnaast is Alliander betrokken bij diverse regionale duurzame projecten. Alliander adviseert gemeenten bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld door mee te denken over de oprichting van een lokaal energiebedrijf, of door voor gemeenten het energieverbruik per wijk in kaart te brengen. Alle 30 Friese gemeenten en de provincie Friesland gaan van dit inzicht in energieverbruik profiteren via een speciale website ‘Energie in Beeld’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Alliander N.V.