Halfjaarcijfers 2011 Grontmij

Totale opbrengsten +46% € 547 miljoen (2010: € 376 miljoen).

Onderliggende EBITA +30% € 22,1 miljoen (2010: € 17 miljoen).

Winst na belastingen +49% € 6,1 miljoen (2010: € 4,1 miljoen).

Autonome groei in alle business lines behalve in Planning & Design.

Akkoord over wijziging pensioenregeling in Nederland naar beschikbare premieregeling.

Desinvestering Telecoms op schema.

Orderportefeuille stabiel, maar druk op prijsniveau houdt aan.

Sylvo Thijsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Grontmij N.V.: "In het tweede kwartaal van 2011 hebben we onze activiteiten in Europa onder moeilijke marktomstandigheden verder gestabiliseerd door belangrijke geplande structurele verbeteringen en meer activiteiten op het gebied van marketing en aanbestedingen. Per saldo is de groei stabiel.

De autonome groei bleef het sterkst in onze business lines Transportation & Mobility en Water & Energy, vooral in de regio Scandinavië. In Frankrijk waren de activiteiten sterk voor Monitoring & Testing en Telecom. Aan de andere kant waren de kostenbesparende maatregelen door de meeste Europese regeringen voornamelijk te voelen bij Planning & Design, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Nederland. Dit heeft geleid tot toegenomen prijsconcurrentie. Over het algemeen bleef de orderportefeuille stabiel en voldoende op niveau voor het komende halfjaar.

Dit kwartaal verkregen we een aantal belangrijke contracten. De business line Planning & Design won een contract van de stad Toulouse voor de renovatie van het sciencepark van de stad. In onze business line Transportation & Mobility haalden we een onderdeel binnen van het raamcontract Project Support Framework van de Engelse Highway Agency, waardoor we kunnen deelnemen aan toekomstige belangrijke infrastructurele projecten met betrekking tot het strategisch wegennet van Engeland. Onze business line Monitoring & Testing heeft een belangrijk contract toegewezen gekregen door de stad Nice (Frankrijk) voor geotechnisch onderzoek voor de aanleg van twee nieuwe tramlijnen, en in het Verenigd Koninkrijk hebben we een belangrijk contract afgesloten met Yorkshire Water voor dienstverlening op het gebied van telemetrie. De business line Water & Energy haalde waardevolle contracten binnen voor afvalbeheer in Polen, grote bio-energiecentrales in Noorwegen en in Duitsland, en een overeenkomst voor technisch advies in Turkije ten behoeve van het Turkse Ministerie van Milieu en Bosbouw.

Recentelijk werd ons een belangrijk contract gegund voor de projectplanning van de nieuwe rondweg in Stockholm, een miljoenencontract dat voor vele jaren werk zorgt voor onze business line Transportation & Mobility in Zweden. Verder blijven we ook elders goede ontwikkelingen in onze pijplijn zien.

De afgelopen maanden hebben we enkele belangrijke en positieve structurele wijzigingen binnen de onderneming gerealiseerd:

We hebben verdere verbeteringen doorgevoerd in het verminderen van ons kantorenbestand met als doelstelling een vermindering van meer dan 30% over een periode van vijf jaar.

We hebben de onderhandelingen over de wijziging van de pensioenregeling in Nederland van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling afgerond. Dit zal in de toekomst de mogelijke volatiliteit van de lange termijnverplichtingen op de balans van de Groep aanmerkelijk reduceren. In vergelijking tot 2010 zal het niet-kasstroom gerelateerde effect van het nieuwe pensioenakkoord resulteren in gemiddeld € 1,5 mln per kwartaal hogere personeelskosten in Nederland voor het huidige jaar.

We hebben onze focus op verbetering van werkkapitaalbeheer voortgezet, hetgeen samen met de geplande opbrengsten uit de desinvesteringen van de Telecom-activiteiten, en andere nietkernactiviteiten, leidt tot een verlaging van de schuldenpositie voor heel 2011. In combinatie met het reduceren van lange termijn risico’s door het wijzigen van de pensioenregeling in Nederland, betekent dit een stabielere basis voor toekomstige groei."

Auteur: Redactie Infrasite