INLANAV (Innovative Inland Navigation) in stroomversnelling

INLANAV lanceerde een oproep voor deelname aan proefvaarten met koppelverbanden en selecteerde vijf kandidaten om een offerte in te dienen. De initiatiefnemers willen hiermee het vervoer van paletten en big bags op de kleinere waterwegen aanzwengelen.

Innovative Inland Navigation (INLANAV) is een initiatief van verschillende bedrijven en overheden uit Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. De Vlaamse waterwegbeheerder, Waterwegen en Zeekanaal NV is lead partner.

Het door het Europese programma, Interreg IVB NWE, ondersteunde project is een spin-off van het Waterslag-project dat de haalbaarheid aantoonde van het gebruik van gekoppelde binnenschepen op kleinere waterwegen voor container- en bulkvervoer. INLANAV bouwt hierop voort en bedient de volledige vrachtmarkt door ook het transport van pallets en big bags mogelijk te maken.

Uit voorafgaande studies blijkt dat dit project zowel voldoende marktpotentieel heeft als technisch haalbaar is. Het komt er nu op aan om die haalbaarheid in de praktijk te demonstreren. INLANAV lanceerde hiervoor een oproep voor kandidaatstelling naar schippers, scheepseigenaars en bedrijven. Op basis daarvan werden vijf kandidaten geselecteerd die hun offerte tegen 30 september moeten indienen. Eind oktober zullen de goedgekeurde offertes worden voorgesteld en kunnen de proefvaarten vorm krijgen.

INLANAV beschikt over in totaal 300.000 euro voor het installeren van één of twee kranen en het uitvoeren van proefvaarten in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Enkel koppelverbanden komen in aanmerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterwegen en Zeekanaal NV