Arcadis houdt winst op peil en continueert autonome groei

• Netto operationele winst in tweede kwartaal stabiel, op halfjaarbasis 4% hoger

• Autonome groei activiteiten in tweede kwartaal 3%, op halfjaarbasis 4%

• Amerikaanse milieumarkt, Zuid-Amerika en Azië belangrijkste groeimarkten

• Omzet daalt in tweede kwartaal met 4% door valuta-effecten en desinvesteringen

• Zwakke overheidsmarkt leidt tot druk op marges; kostenreductiemaatregelen getroffen

• Voor heel 2011 stijging van netto operationele winst verwacht van 0 – 5%

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het tweede kwartaal de winst op peil gehouden bij een voortgaande autonome groei van activiteiten van 3%. De netto operationele winst steeg 1% naar € 18,5 miljoen. Dit is exclusief de winst van € 7,4 miljoen uit de verkoop van het 50% belang in ARCADIS AQUMEN Facility Management (AAFM). Omzet en winst werden positief beïnvloed door de verkoop van enkele energieprojecten in Brazilië, maar negatief door valuta-effecten (vooral zwakkere dollar versus de euro). Per saldo daalde de omzet 4% naar € 492 miljoen. De autonome groei kwam uit de Amerikaanse milieumarkt, Zuid-Amerika en Azië. In Europa resulteerden bezuinigingen van overheden in een daling van activiteiten en druk op de marges. Om de marges te verbeteren zijn kostenreductiemaatregelen getroffen, waarvoor in het kwartaal een reorganisatielast werd genomen van € 6,9 miljoen.

In het eerste halfjaar bedroeg de omzet € 956 miljoen, vrijwel gelijk aan vorig jaar. De autonome groei van de activiteiten was 4%. De netto operationele winst steeg 4%.

Medio juli werd de overname afgerond van de resterende 50% – 1 aandeel in de advies- en ingenieursactiviteiten van ARCADIS Logos in Brazilië. Dit werd mede gefinancierd door de uitgifte aan de verkopers van 1,16 miljoen ARCADIS aandelen. In juni werden de meeste bankleningen geherfinancierd, o.a. door onderhandse plaatsing van $110 miljoen bij private investeerders in de Verenigde Staten.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: “Ik ben blij dat we de autonome groei van onze activiteiten op een goed niveau voortzetten. Weliswaar hebben we behoorlijk last van bezuinigingen van overheden, maar daar staan positieve ontwikkelingen tegenover. In de Amerikaanse milieumarkt breiden we ons marktaandeel uit, ook in Europa trekken de bestedingen van bedrijven aan, in Brazilië en Chili profiteren we van investeringen in mijnbouw en energie en RTKL doet het goed in Azië. Vooral in Europa leidt toegenomen concurrentie tot prijsdruk. Om hieraan het hoofd te bieden zijn maatregelen getroffen gericht op margeverbetering. Hierin past ook de benoeming van een directeur Europa waarmee we meer marktsynergie en efficiencyverbetering willen bereiken. Door uitbreiding van ons belang in Brazilië kunnen we daar nog meer profiteren van de aanhoudend sterke groei.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V. (Internationaal hoofdkantoor)