Aanleg tijdelijke rotonde en weg voor bouwverkeer A4

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4 Steenbergen zijn gestart met werkzaamheden om de kern van Steenbergen de komende jaren vrij te houden van bouwverkeer. De aanleg van een tijdelijke rotonde in de N259, ten noorden van Steenbergen, maakt hier onderdeel van uit. Eind augustus wordt ook gestart met de aanleg van een tijdelijke bouwweg, die aansluit op de tijdelijke rotonde. Zowel de rotonde als de bouwweg zijn dit najaar gereed en blijven in gebruik totdat de A4 over een aantal jaar wordt opengesteld.

Doorstroming N259 blijft gewaarborgd

De tijdelijke bouwweg komt ten noorden van Steenbergen en verbindt de N259 (Dinteloordseweg) met de Oosthavendijk. Er is bewust gekozen voor een aparte bouwweg, om het werkverkeer voor de aanleg van de A4 de komende jaren buiten Steenbergen te houden. Op deze wijze ondervinden bestaande verkeersstromen zo min mogelijk hinder van het bouwverkeer en blijft de doorstroming gewaarborgd. Daarnaast wordt de hinder voor de woonkern van Steenbergen geminimaliseerd. De bouwweg wordt ontsloten op de bestaande weg door een tijdelijke rotonde in de N259. Deze rotonde is met name van belang om het bouwverkeer van het fietsverkeer te scheiden. Fietsers, waaronder schoolgaande kinderen, kunnen zich zo op een veilige manier van en naar Steenbergen blijven verplaatsen.

Werkzaamheden tijdelijke rotonde en bouwweg

Om de rotonde in de Dinteloordseweg aan te kunnen leggen, vinden er in augustus diverse activiteiten plaats. Er wordt alvast een nieuw fietspad aangelegd om de nog te bouwen rotonde heen. Hierna wordt het bestaande fietspad langs de N259 verwijderd. Fietsers ondervinden op deze manier nauwelijks hinder van de werkzaamheden. Ook wordt in de komende weken het deel van de rotonde, dat zich naast de N259 bevindt, al zoveel mogelijk aangelegd. Allereerst wordt hier ruimte gemaakt door een aantal bomen te verplanten. Gedurende de werkzaamheden blijft de Dinteloordseweg toegankelijk voor het verkeer. In het eerste weekend van september, van vrijdagavond 2 tot maandagochtend 5 september, wordt de rotonde afgemaakt. In dit weekend zal de N259 tussen de rotonde Nassaulaan (Steenbergen) en rotonde Noord Langeweg (Dinteloord) zijn afgesloten en wordt het doorgaande en lokale verkeer omgeleid. De weg blijft wel open voor (brom)fietsers. Weggebruikers en omwonenden worden over deze afsluiting nog nader geïnformeerd.

Naar verwachting wordt eind augustus begonnen met de aanleg van de tijdelijke bouwweg tussen de N259 en de Oosthavendijk. Naast graafwerkzaamheden in het open veld, worden er op de Oosthavendijk een aantal bomen gekapt. In het najaar van 2011 is de bouwweg gereed.

Afsluiting gedeelte Westhavendijk

Vanaf 29 augustus wordt de Westhavendijk afgesloten tussen de Schansdijk en de West-Groeneweg. Dit is noodzakelijk om voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het aquaduct uit te kunnen voeren. De weg zal afgesloten blijven totdat alle werkzaamheden aan het aquaduct zijn afgerond, eind 2013. De werkzaamheden bestaan voorlopig uit het verwijderen van de verharding, het kappen van een aantal bomen, het verleggen van kabels en leidingen en het verrichten van (bodem)onderzoek. Direct omwonenden zijn nader geïnformeerd over de afsluiting en de werkzaamheden. Lokaal verkeer wordt via borden ter plaatse omgeleid.

Beroepsprocedure

Op dit moment loopt de beroepsprocedure met betrekking tot het tracébesluit van de A4 om Steenbergen bij de Raad van State. Met de bouw van het aquaduct en het deel van de A4 dat binnen dit besluit valt, wordt pas gestart nadat de Raad van State (naar verwachting dit najaar) een uitspraak heeft gedaan en het tracé onherroepelijk is verklaard. De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd, zijn ter voorbereiding hierop.

Meer informatie

Alle direct omwonenden zijn door Rijkswaterstaat geïnformeerd over de werkzaamheden. Voor meer informatie over de werkzaamheden en de gedetailleerde planning kunnen belangstellenden terecht in het informatiecentrum van de A4 aan de Zeelandweg Oost. Het centrum is iedere woensdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. De eerstvolgende zaterdagopening is op 27 augustus (ivm de vakantie is het centrum in juli niet op zaterdag open).

Voor actuele informatie kunt u ook terecht op www.rijkswaterstaat.nl/A4steenbergen of voor projectinformatie op Infrasite Projects!

De nieuwe A4 in West-Brabant is een belangrijke corridor voor (vracht-) verkeer. Door de aanleg wordt één van de twee ontbrekende schakels in de verbinding tussen Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd. De aanleg van de snelweg zorgt ook voor een ontlasting van het lokale wegennet, met als resultaat minder milieuproblemen en meer verkeersveiligheid. De A4 wordt een autosnelweg met 2×2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. In totaal gaat het om 21 kilometer snelweg, waarvan de eerste 6 kilometer in 2007 al zijn aangelegd (tussen Bergen op Zoom en Halsteren).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant