Combiplan Nijverdal: Volgende fase stort onderwaterbeton vanaf 26 juli

Vanaf dinsdag 26 juli staat weer een volgende stort van het onderwaterbeton gepland. Dit is de laatste stort voor de bouwvak. Ten westen van de G. van der Muelenweg wordt in twee aaneengesloten dagen zo’n 3.800 m3 (kubieke meter) beton gestort. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de nacht van 27 op 28 juli klaar. De bouwvak staat nu voor de deur, maar in deze vakantieperiode gaat het werk in de tunnelbak onverminderd door.

Net als de vorige keren beperkt aannemerscombinatie Leo ten Brinke de overlast tijdens het betonstorten zo veel mogelijk voor de aanwonenden. De aanvoerroutes zijn zorgvuldig gekozen, extra mensen zijn aanwezig om de betonmixers naar de bouwplaats te begeleiden en bij het achteruitrijden te assisteren. Daarnaast krijgt iedereen op het werk de instructie mee om niet onnodig te toeteren, het over het bouwterrein rijden zoveel mogelijk te beperken en – vooral ’s nachts – niet te luid te praten. Ondanks deze extra maatregelen kan de directe omgeving toch geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden. De direct aanwonenden van de locaties waar het (onderwater)beton wordt gestort, ontvangen hierover een brief.

Werk tijdens de bouwvak

Tijdens de bouwvak werkt aannemerscombinatie Leo ten Brinke door. De werkzaamheden concentreren zich vooral in de bouw van de tunnel. Het treintje van werkzaamheden trekt daar nog altijd gestaag doorheen. In verschillende secties worden de wanden voor de wegtunnel aangebracht, wordt het water weggepompt en hardt het onderwaterbeton uit.

Onderwaterbeton

In de delen van de bouwkuip waar de vloer onder het grondwaterniveau is, wordt onderwaterbeton gestort. Dit gebeurt per sectie. Om ervoor te zorgen dat er een aaneengesloten waterdichte vloer ontstaat, moet het onderwaterbeton per sectie in één keer worden gestort. Dit betekent dat er ook ’s avonds en ’s nachts doorgewerkt wordt. De eerdere stortperioden in de afgelopen maanden verliepen goed.

Combiplan Nijverdal

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2014 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland