Borden Milieudefensie waarschuwen tegen verkeersplannen

Milieudefensie heeft afgelopen donderdag 14 juli twee grote borden in het Bergse Bos geplaatst om de vele recreanten in het gebied te waarschuwen tegen de desastreuze verkeersplannen van de overheid.

De twee borden, geplaatst bij Paviljoen de Bergsche Plas en bij café de Krabbeplas, bieden een doorkijkje naar de toekomst. Zo dreigt de rust bij de Bergsche Plas in het Bergse Bos verstoord te worden door de aanleg van de verbindingsweg A13/A16. Recreanten van de Krabbeplas moeten in de toekomst rekening houden met veel extra verkeersoverlast door de mogelijke aanleg van de Blankenburgertunnel. Beide recreatiegebieden tellen vele duizenden bezoekers per jaar.

Milieudefensie laat met een doorgerekende verkeersstudie zien dat beide wegen volstrekt onnodig zijn. Het recent gepresenteerde plan ‘Bouwen aan een groene metropool’ laat zien dat de files ook opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent. Bovendien wordt doorsnijding van het Bergse Bos en Midden-Delfland voorkomen, wordt de lucht schoner (8,5 procent minder uitstoot NOx) en daalt de CO2-uitstoot met elf procent.

Burgerinitiatief

Met het plaatsen van de borden waarschuwt Milieudefensie voor de dreigende verstoring van het kostbare natuurgebied de Bergse Bos en roept alle recreanten op tot het tekenen van het burgerintiatief ‘Bouw mee aan een groene metropool’ waarmee Provinciale Staten Zuid-Holland wordt opgeroepen het duurzame verkeersplan van Milieudefensie over te nemen.

Het burgerintiatief kan worden getekend via de volgende link: milieudefensie.nl/groenemetropool/randstad-zuid/bouw-mee

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Borden Milieudefensie waarschuwen tegen verkeersplannen | Infrasite

Borden Milieudefensie waarschuwen tegen verkeersplannen

Milieudefensie heeft afgelopen donderdag 14 juli twee grote borden in het Bergse Bos geplaatst om de vele recreanten in het gebied te waarschuwen tegen de desastreuze verkeersplannen van de overheid.

De twee borden, geplaatst bij Paviljoen de Bergsche Plas en bij café de Krabbeplas, bieden een doorkijkje naar de toekomst. Zo dreigt de rust bij de Bergsche Plas in het Bergse Bos verstoord te worden door de aanleg van de verbindingsweg A13/A16. Recreanten van de Krabbeplas moeten in de toekomst rekening houden met veel extra verkeersoverlast door de mogelijke aanleg van de Blankenburgertunnel. Beide recreatiegebieden tellen vele duizenden bezoekers per jaar.

Milieudefensie laat met een doorgerekende verkeersstudie zien dat beide wegen volstrekt onnodig zijn. Het recent gepresenteerde plan ‘Bouwen aan een groene metropool’ laat zien dat de files ook opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent. Bovendien wordt doorsnijding van het Bergse Bos en Midden-Delfland voorkomen, wordt de lucht schoner (8,5 procent minder uitstoot NOx) en daalt de CO2-uitstoot met elf procent.

Burgerinitiatief

Met het plaatsen van de borden waarschuwt Milieudefensie voor de dreigende verstoring van het kostbare natuurgebied de Bergse Bos en roept alle recreanten op tot het tekenen van het burgerintiatief ‘Bouw mee aan een groene metropool’ waarmee Provinciale Staten Zuid-Holland wordt opgeroepen het duurzame verkeersplan van Milieudefensie over te nemen.

Het burgerintiatief kan worden getekend via de volgende link: milieudefensie.nl/groenemetropool/randstad-zuid/bouw-mee

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie