Dekking tweede rijksbijdrage N23 rond

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een bijdrage van 21,6 miljoen euro aan de N23 van Alkmaar naar Zwolle. Hiervan is € 11,6 miljoen bestemd voor het Noord-Hollandse deel van de N23, de Westfrisiaweg.

De rijksbijdrage is de tweede kraal in een zogenaamde kralensnoerbenadering van de N23 door het Rijk. Hierbij worden de financiële bijdragen aan de N23 per tracéonderdeel bepaald. In december 2009 werd een eerste kraal van € 35 miljoen toegekend voor de aansluitingen van de N23 Westfrisiaweg op de A7. Van de € 21,6 miljoen die nu is gereserveerd, is € 10 miljoen bestemd voor de Roggebotsluis in de provincie Flevoland en aanvullend € 11,6 miljoen voor de aansluitingen met de A7.

Al in december 2010 besloot de Tweede Kamer naar aanleiding van een amendement van Sander de Rouwe van het CDA opnieuw geld uit te willen trekken voor de wegverbinding N23. Er werd echter nog gezocht naar een dekking. In de nota ‘Prioritering investeringen mobiliteit en water’ maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeringskeuzes binnen het Infrastructuurfonds. De dekking van de wegverbinding N23 is nu gevonden binnen dit Infrastructuurfonds.

Voor het Noord-Hollandse deel van de N23, de Westfrisiaweg van Heerhugowaard tot Enkhuizen, is na jaren van voorbereiding door partijen een Realisatieovereenkomst getekend. Hierin zijn onder meer het wegontwerp en de financiële dekking van de uitvoering opgenomen. Momenteel werkt de provincie Noord-Holland aan de voorbereiding van de uitvoering, waaronder de aanbesteding van de werken. Naar verwachting zijn de eerste wegwerkzaamheden in 2012/2013 zichtbaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland